Begeleiding door een verpleegkundig(e) (specialist)

Individuele begeleiding

Omschrijving

De verpleegkundig(e) (specialist) in het ziekenhuis is vaak goed op de hoogte van de gevolgen van kanker en de behandeling. Hij of zij kan u begeleiden, informeren en adviseren. Bijvoorbeeld over voeding, vermoeidheid, pijnbehandeling, emotionele problemen, concentratieproblemen en re-integreren op het werk. Ook kan de verpleegkundig(e) (specialist) u informeren over wat andere zorgverleners kunnen bieden. Hij of zij kan u hier eventueel naar verwijzen.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden de begeleiding van een verpleegkundig(e) (specialist) vanuit de basisverzekering. U hebt een verwijzing nodig van uw (huis)arts.

Deze informatie is afkomstig uit de