Begeleiding door een rouw- en verliesbegeleider

Het verlies van een dierbare of gezondheid kan diep ingrijpen in het leven. Het confronteert u met het einde en het mysterie van leven en dood. Verlies en verdriet vragen veel energie. Soms lukt het niet om er alleen of met uw naasten uit te komen. Hebt u hulp nodig of helpt het u om met iemand te praten over uw gevoelens en gedachten? Een rouw- en verliesbegeleider helpt u bij uw rouwproces en geeft u steun.

Kosten en verwijzing
Vergoeding van de zorg hangt af van de rouw- en verliesbegeleider en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar en bij de rouw- en verliesbegeleider bij wie u een consult aanvraagt.
Rouw- en verliesbegeleiders zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen en/of vrijgevestigde praktijken. Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw (huis)arts of bedrijfsarts. Bij ziekenhuizen kunt u meestal alleen terecht als het gaat om het ziekenhuis waar u in behandeling bent.

Kwaliteit
Alle getoonde rouw- en verliesbegeleiders hebben een psychosociale opleiding gevolgd op HBO of academische niveau met aanvullend een Post-HBO opleiding op het gebied van rouw- en verliesbegeleider. Zij zijn opgenomen in het verwijsbestand van het Landelijk Steunpunt Verlies.