Professionele hulp bij stoppen met roken

Individuele begeleiding
Meer informatie
Naar website

Omschrijving

Hulp van een professional kan u helpen bij het stoppen met roken. In gesprek met uw behandelaar zet u eerst de prettige en de vervelende kanten van roken op een rij. Zo kunt u beslissen of u wilt veranderen. U bepaalt daarna welk doel u wilt halen. U onderzoekt hoe uw patroon van roken in elkaar zit. Dit doet u door bij te houden op welke momenten u rookt. Zo krijgt u zicht op uw risicosituaties. Dit zijn de situaties waarin het voor u lastig is om minder of niet te roken.

Met de begeleiding leert u manieren aan om met deze risicosituaties om te gaan. Op de website Ikstopnu van het Trimbos-instituut kunt u op zoek naar een organisatie die (individuele) begeleiding geeft bij u in de buurt.

Kosten en verwijzing
Zorgverzekeraars vergoeden begeleiding bij het stoppen met roken. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u ook vertellen of u een verwijzing nodig hebt van uw (huis)arts.

Deze informatie is afkomstig uit de