Begeleiding door een maatschappelijk werker

Medisch maatschappelijk werkers begeleiden en ondersteunen vooral mensen met kanker die onder behandeling zijn en hun naasten. Ook na afloop van de behandeling kunt u bij hen terecht. Zij helpen u bij het verwerken van uw ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Zij hebben oog voor de veranderingen in uw leven en kunnen u helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht. Naast hulp bij emotionele problemen, geeft een maatschappelijk werker praktische hulp bij materiële problemen. Bijvoorbeeld bij het inschakelen van of verwijzen naar specifieke zorg.

Kosten en verwijzing
Afhankelijk van de zorgverlener en uw zorgverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts. Bij ziekenhuizen kunt u meestal alleen terecht als het gaat om het ziekenhuis waar u in behandeling bent. Dit kan per ziekenhuis verschillen.

Als het gaat om zorg die valt onder medisch specialistische revalidatie dan is een verwijzing van een medisch specialist of huisarts naar de revalidatiearts nodig. Zorgverzekeraars vergoeden medisch specialistische revalidatie vanuit de basisverzekering.

Kwaliteit
Alle hier getoonde maatschappelijk werkers zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.

Je kunt bij de volgende 31 organisaties terecht: