Begeleiding door een maatschappelijk werker

Een opname of behandeling in het ziekenhuis kan gepaard gaan met veranderingen, spanningen, vragen en onzekerheden. Voor u, uw naasten, uw sociale omgeving, werk of toekomst. U kunt een beroep doen op het medisch maatschappelijk werk om u daarbij te ondersteunen. De medisch maatschappelijk werkers begeleiden en ondersteunen met name patiënten die onder behandeling zijn en hun naasten. Ook na afloop van de behandeling kunt u bij hen terecht. Zij bieden begeleiding bij het verwerken van uw ziekte, angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Dit noemen we psychosociale begeleiding. Zij hebben oog voor de veranderingen in uw leven en kunnen ondersteuning bieden bij het zoeken naar een nieuw evenwicht, waarbij er altijd een relatie met uw gezondheidssituatie is. Naast hulp bij emotionele problematiek, biedt een maatschappelijk werker praktische hulp bij materiële problemen, zoals het inschakelen van of verwijzen naar specifieke zorg. 

Verwijzing
Maatschappelijk werkers zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen (waaronder IPSO Psycho-oncologische centra) en/of vrijgevestigde praktijken. Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier als patiënt doorgaans alleen terecht kan als het om het eigen ziekenhuis gaat, dus het ziekenhuis waar u in behandeling bent. Dit kan echter per ziekenhuis verschillen. Als het gaat om medisch specialistische revalidatie, een programma waarin verschillende zorgverleners samenwerken onder leiding van een revalidatiearts, dan is een verwijzing van een medisch specialist of huisarts naar de revalidatiearts nodig. 

Vergoeding
Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. We adviseren u vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of u voor vergoeding van de kosten in aanmerking komt. Medisch specialistische revalidatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Kwaliteit
Alle hier getoonde maatschappelijk werkers zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen daarmee aan de kwaliteitseisen die de vereniging hieraan stelt.

Je kunt bij de volgende 29 organisaties terecht: