Leven met blaas- of nierkanker

Adres
Postbus 8152,
3503 RD, Utrecht
Telefoonnummer
(088) 0029736
Telefoonnummer
(06) 29122476
Emailadres
info@blaasofnierkanker.nl
Meer informatie
Ga naar de website

Wat doet deze organisatie?

Leven met blaas- of nierkanker is een patiëntenvereniging, die zich inzet voor mensen met blaas- of nierkanker en kanker aan het nierbekken (pyelum), de urineleiders (ureters) of overige vormen van kanker aan de urinewegen. De vereniging is er voor patiënten, partners en familieleden, professioneel geïnteresseerden en andere belangstellenden. De diagnose kanker maakt sterke emoties los en roept tal van vragen op. Deze gaan over medische behandelingen, vooruitzichten en mogelijke gevolgen, zoals pijn, vermoeidheid en een veranderd lichaamsbeeld. Kanker raakt ook het psychosociale leven, waardoor het hebben of gehad hebben van kanker gevolgen kan hebben voor werk, inkomen en relaties. Leven met blaas- of nierkanker heeft tot doel u vanuit de ervaringsdeskundigheid van haar leden te ondersteunen bij het helpen verwerken van emoties en het beantwoorden van vragen. Als patiëntenvereniging ondersteunen en begeleiden ze mensen door middel van: lotgenotencontact, informatie, voorlichting en belangenbehartiging.

Deze informatie is afkomstig uit de