Is het verstandig je laten vaccineren als je immunotherapie hebt?

Zijn hier onderzoeken naar gedaan wat betreft de effecten hiervan?

Antwoord

Geachte heer, Beste Wesley,

U bouwt een betere respons tegen het virus op indien u zich laat vaccineren. De behandeling tegen de kanker wordt niet negatief beinlvloed. Dit betekend dat de behandeling van kanker even goed blijft. 

We hopen u vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. Indien dat niet zo mocht zijn dan horen we het graag. 

Met vriendelijke groet,

Dr. C. Blank, internist oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

Laatst bewerkt: 15/03/2021 - 14:30