Kanker bij een dierbare

Ik ben naaste van iemand met kanker

Opslaan

Als een dierbare de diagnose kanker krijgt, komt dat bij jou als naaste ook hard aan. Ook tijdens en na de behandeling kun je allerlei gevoelens en emoties hebben.

Partner met kanker

Heeft je partner kanker, dan kan dat invloed hebben op je gezamenlijke toekomst, op je relatie en op seksualiteit en intimiteit.

Bekijk de tips om je relatie goed te houden

Adviezen voor het begeleiden van kinderen

Als een van de ouders kanker heeft, heeft dat invloed op het gezinsleven en op de kinderen. Lees hoe je je kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden in deze moeilijke periode en waar je eventueel hulp voor je kinderen kunt krijgen.

Zorgen voor iemand met kanker (mantelzorg)

Als je zorgt voor iemand die je dierbaar is, krijg je er veel extra taken bij. Die moet je zien te combineren met je gewone bezigheden, zoals werk, de zorg voor het gezin en het huishouden. 

Lees meer over zorgen voor iemand met kanker en over het combineren van werk en mantelzorg.

Bekijk ook waar je terecht kunt met vragen of voor advies.

Behoefte aan hulp of steun

Soms kom je nauwelijks aan jezelf toe. Vaak gaat alle aandacht naar de patiënt. Logisch. Maar als naaste kun je óók behoefte hebben aan ondersteuning. Contact met lotgenoten kan prettig zijn. Er zijn ook verschillende zorgverleners die je kunnen ondersteunen.

Praktische informatie

Als naaste heb je waarschijnlijk ook behoefte aan tips voor de dagelijkse zorg, informatie over vervoer naar het ziekenhuis en tips om kosten te besparen.

Mogelijk wil je ook meer weten over medicijnen en bijwerkingen en over voeding bij kanker.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: maart 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Brouwer-Dudok de Wit, A.C. (klinisch psycholoog), Nies, E. de (ervaringsdeskundige), Drs. Van Walsem-Van Bekhoven (psycho-oncologisch therapeut), Drs. Vermeer, J. (psycholoog), Zaalen, R. van (ervaringsdeskundige)