Wat is…?

Vroegtijdig opsporen van een aanpassingsstoornis

Opslaan

Een aanpassingsstoornis bij kanker kan pas behandeld worden als deze wordt opgemerkt en vastgesteld. De medisch specialist, verpleegkundige, huisarts of POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) houdt in de gaten of u mogelijk last heeft van een aanpassingsstoornis. Hij kan daarbij de Lastmeter en/of Oncokompas2.0 gebruiken.

Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst om te bepalen hoeveel last u heeft van problemen, klachten en zorgen op emotioneel, sociaal, praktisch en levensbeschouwelijk gebied en van lichamelijke problemen als gevolg van de diagnose en/of behandeling voor kanker.

U vult de Lastmeter in op verzoek van een zorgverlener of op eigen initiatief. Het is de bedoeling dat u de ingevulde Lastmeter bespreekt met uw arts of verpleegkundige. 

Bij vermoeden van een aanpassingsstoornis kan de zorgverlener in overleg met u een doorverwijzing regelen naar een psycholoog of psychiater om het verder te laten onderzoeken. 

Oncokompas2.0

Via Oncokompas2.0 kunt u zelf uw kwaliteit van leven in kaart brengen. Dat gebeurt door vragen te beantwoorden over: 

  • leefstijl
  • fysiek, psychisch en sociaal functioneren 
  • zingeving

Zo nodig krijgt u het advies professionele hulp te zoeken. 

Oncokompas2.0 is alleen toegankelijk via een zorgverlener.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2016

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Brouwer, T. (ervaringsdeskundige), Dr. Graaf, I. de (overige deskundige), Pet, A. (psycholoog), Dr. Vos, T. (psychiater)