Hypofysetumor

Tmc over deze informatie
De hypofyse is een klein orgaan dat onder aan de hersenen hangt. Het heet ook wel hersenaanhangsel. Het is een klier die hormonen aanmaakt. 

Een tumor in de hypofyse is bijna altijd goedaardig. Maar kan toch ernstige klachten en problemen geven, omdat deze op belangrijke gebieden drukt.

Productie van hormonen

De hypofyse bestaat uit 2 delen die samen een aantal hormonen produceren, zoals:
  • groeihormoon: regelt de groei van het lichaam 
  • prolactine: regelt bij vrouwen na de bevalling de productie van melk door de borsten. Het wordt daarom ook wel melkklierhormoon genoemd.
  • anti-diuretisch hormoon (ADH): heeft een rol in de water- en zouthuishouding

De hypofyse produceert ook hormonen die de hormoonvorming in andere klieren en organen in het lichaam regelen:
  • Thyroïd stimulerend hormoon (TSH): stimuleert de schildklier tot het aanmaken van schildklierhormoon (thyroxine)
  • Adrenocorticotroop hormoon (ACTH): stimuleert de bijnieren tot het aanmaken van onder andere cortisol.
  • Luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH): regelen de productie van de geslachtshormonen progesteron, oestrogenen en testosteron door de eierstokken en zaadballen.