Rol van naasten

Partners: kanker heeft u niet alleen

In deze video vertellen partners over hoe zij het ervaren dat hun naaste kanker heeft.

“Kanker heb je niet alleen", is een bekende uitspraak. Ook u als naaste krijgt te maken met spanningen en de daarbij behorende gevoelens van onzekerheid, angst, machteloosheid, woede en teleurstelling. 

Ook komen er extra taken op u af, vooral in het begin. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis en veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u zien te combineren met uw gewone bezigheden. Soms komt u amper aan uzelf toe. Als vanzelfsprekend gaat in het begin alle aandacht naar de patiënt. Maar hoe redt ú het?

Machteloosheid

Als kennis, familie of vriend van iemand met kanker kunt u zich machteloos voelen. Bijvoorbeeld omdat u graag iets wilt doen, maar wat? De pijn en de angst kunt u niet wegnemen. Maar als naaste kunt u al  een grote steun zijn door mee te leven, oprechte aandacht te geven. 

U helpt enorm door er ‘gewoon’ te zijn.

Tips voor naasten

 • Begrip, warmte en een luisterend oor zijn belangrijk.
 • Veel mensen hebben de neiging om adviezen te geven. Bedenk dat niet iedereen hierop zit te wachten, hoe goedbedoeld ook.
 • U hoeft niet alle mogelijke steun te geven: de een is goed in woorden, de ander in praktische klusjes. Vraag waarmee u het beste kunt helpen.
 • Onzekerheid is niet erg. Maak duidelijk dat u niet weet wat u moet zeggen, maar dat de patiënt op u kan rekenen. 
 • Afleiding en vrolijkheid kunnen heel prettig zijn. Maar respecteer de emoties van de patiënt. Probeer hem niet geforceerd op te vrolijken of de ziekte 'weg te praten'.
 • Als u iets verder afstaat van de patiënt: blijf contact houden, stuur regelmatig een kaartje of een mailtje. Informeer of een telefoontje of een bezoekje gelegen komt.
 • Overleg of u huishoudelijke taken uit handen kunt nemen. Hulp bij het koken kan bijvoorbeeld erg fijn zijn, want dit kost vaak veel tijd en energie.
 • Vraag of u mee kunt gaan naar het ziekenhuis en weer terug. Ook kan het fijn zijn om aanwezig te zijn bij de afspraak met de arts. Twee horen meer dan één. Voor alleenstaanden kan dit behulpzaam zijn, maar het kan ook helpen om de partner te ontlasten.
 • Zijn er kinderen, dan kunt u misschien af en toe oppassen of ze wegbrengen naar school of sport.

Medisch maatschappelijk werk

Ook u als naaste kunt behoefte hebben aan ondersteuning bij het verwerken van uw emoties.  In veel ziekenhuizen zijn er verschillende soorten van hulpverleners zoals medisch maatschappelijk werkers, medisch psychologen of speciaal getrainde verpleegkundigen aanwezig waar u terecht kunt voor een gesprek. Zij bieden een luisterend oor. Uw gevoelens bespreken kan opluchten en ruimte geven. Daarnaast kunnen zij u informatie geven over regelingen en voorzieningen  en u de weg wijzen naar de juiste instanties voor praktische hulp.

U kunt aan uw aanspreekpunt in het ziekenhuis vragen, welke hulp aanwezig is en of u een gesprek kan hebben. U kunt bijvoorbeeld 1 keer met een hulpverlener gaan praten. Misschien is dat al genoeg, maar u kunt ook vaker gaan als het goed bevalt. Het is ook mogelijk dat u een gesprek wordt aangeboden. 

Discussiegroep naasten

Op kanker.nl is een discussiegroep van naasten actief. Daarin bespreken zij wat zij tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan. Als deelnemer van kanker.nl kunt u zelf ook uw ervaringen delen. Daarnaast is er een groep voor ouders met kanker

Inloophuizen 

In de inloophuizen kunnen naasten zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen voor een luisterend oor, voorlichting, lotgenotencontact en activiteiten. 

Psycho-oncologisch centrum

U kunt terecht bij een psycho-oncologisch centrum voor gespecialiseerde zorg, zoals:

 • individuele gesprekken
 • partner-relatie gesprekken
 • gezinsgesprekken of groepsgesprekken

U kunt daar bijvoorbeeld behoefte aan hebben als u te maken krijgt met:

 • angst- en verwerkingsklachten
 • aanhoudende vermoeidheid of depressieve gevoelens
 • of als de ziekte een zware wissel op de relatie trekt 

Roparun Centrum

Het Roparun Centrum biedt aanvullende zorg voor naasten, samen met zorgpartners gespecialiseerd in de oncologie.

Kijk voor inloophuizen, psycho-oncologische centra en roparun centra bij het onderdeel Organisaties op deze site.