Bijwerkingen van cannabis

Opslaan

Bijwerkingen van THC

De THC in cannabis kan bijwerkingen geven. De kans op bijwerkingen is groter als je cannabis in een hogere dosering gebruikt. Of als je cannabis gelijktijdig gebruikt met een middel dat de bijwerkingen versterkt, bijvoorbeeld alcohol.

Meestal zijn lage doseringen al voldoende, daarom komen bijwerkingen relatief weinig voor. 

Bekende bijwerkingen van cannabis zijn effecten op de stemming, slapeloosheid en hartkloppingen. Andere effecten zijn ontspanning, lachbuien, honger, grotere gevoeligheid voor gewaarwordingen als kleuren en muziek, loomheid en een verstoorde beleving van tijd en ruimte. Ook kan het reactievermogen verminderd zijn, vooral tijdens de eerste uren na gebruik. 

Bij hogere doseringen cannabis met THC kun je ‘high’ worden. Dit is een gevoel van euforie dat langzaam verandert in een tevreden gevoel van kalmte en rust. De veranderde waarneming kan verwarring oproepen. 

Al deze effecten verdwijnen meestal na een paar uur.

Bijwerkingen van CBD

CBD geeft bijna geen bijwerkingen. Soms komt misselijkheid of een droge mond voor. Van CBD kun je niet high worden

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: juni 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.