HOVON 148 AML-studie (Acute myeloïde leukemie)

  • Acute myeloïde leukemie
  • Gesloten voor deelname sinds 12-03-2020

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een fase Ib onderzoek naar de haalbaarheid van behandeling van patiënten met FLT3-ITD AML, met de middelen panobinstat en midostaurine gedurende 1 jaar na donor-stamceltransplantatie.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • acute myeloïde leukemie

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

30

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Nederlands Trialregister: NTR6511 
Register CCMO: NL62303.078.17

Datum laatste controle

23-03-2020