HOVON 148 AML-studie (Acute myeloïde leukemie)

  • Acute myeloïde leukemie
  • Open sinds 16-07-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie AMC
  • Amsterdam UMC locatie VUMC
  • Erasmus MC
  • Maastricht UMC+

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een fase Ib onderzoek naar de haalbaarheid van behandeling van patiënten met FLT3-ITD AML, met de middelen panobinstat en midostaurine gedurende 1 jaar na donor-stamceltransplantatie.

Website

Ga naar studie website

Kankersoorten

  • acute myeloïde leukemie

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

30

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Nederlands Trialregister: NTR6511 
Register CCMO: NL62303.078.17

Datum laatste controle

02-08-2019