FUTURE-mets-studie (Dikkedarmkanker)

 • Dikkedarmkanker
 • Open sinds 19-03-2019

Onderzoek naar een nieuwe controlebehandeling voor patiënten die zijn geopereerd voor leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker. Onderzocht wordt wat het effect is van een nieuw soort controle - ná de operatie - op de kwaliteit van leven.

Bekijk de informatievideo over de FUTURE-mets-studie

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt 2 verschillende controles na de operatie:

 • Standaardcontrole in het ziekenhuis, vaak bestaand uit een bezoek aan de arts, bloedonderzoek en een CT- of MRI-scan.
 • Thuiscontrole waarbij patiënten thuis zelf bloed afnemen met behulp van een vingerprik en per post naar het ziekenhuis sturen.

Toelichting:
Ziekenhuisbezoek kan als stressvol worden ervaren. Deze studie onderzoekt de invloed van thuiscontrole op de kwaliteit van leven van patiënten. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis. Uit voorgaand onderzoek is het niet de verwachting dat uitzaaiingen worden gemist door thuiscontrole. Mogelijk worden nieuwe uitzaaiingen wel iets later ontdekt.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten geopereerd voor leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.
 • Bij een CT- of MRI-scan 3 maanden na de operatie zijn geen uitzaaiingen gevonden.
 • Patiënten zijn 18 of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek in welke groep ze terechtkomen.

Groep 1 krijgt standaardcontroles in het ziekenhuis. Het aantal bezoeken en CT- of MRI-scans verschilt per ziekenhuis.

Groep 2 krijgt de thuiscontroles.

 • Een bloedafnamepakket wordt de eerste 2 jaar elke 3 maanden thuisgestuurd. Daarna elke 6 maanden.
 • Bloedafname gebeurt via een prik in de vinger (of bij de huisarts). Het bloed wordt daarna teruggestuurd naar het Erasmus MC.
 • Een jaar na de start van de studie vindt een controle in het ziekenhuis plaats.
 • Ziekenhuisbezoek vindt ook plaats bij klachten, of als de bloedcontroles hiervoor aanleiding geven.
 • Als patiënten toch gecontroleerd willen worden in het ziekenhuis, dan kan dat.

Toelichting: De studie duurt 3 jaar.

De behandeling wordt gestopt als 

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • Tijdens de studie vullen deelnemende patiënten regelmatig vragenlijsten in: elk half jaar 4 verschillende vragenlijsten. Een jaar na de start van de studie wordt een extra vragenlijst ingevuld.
 • Elke 10 dagen geven deelnemende patiënten via hun mobiele telefoon of via de mail het leven een cijfer.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Follow-up after surgery for colorectal liver metastasis: the randomized controlled, multicentre FUTURE-mets trial.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

268

Initiatiefnemers

Dr. D.J. Grünhagen, Erasmus MC Kanker Instituut

Coördinatoren

Drs. D.J. Höppener, Erasmus MC Kanker Instituut

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Postoperatieve controle na chirurgie voor colorectale levermetastasen: de gerandomiseerde, multicenter FUTURE-mets studie.

Extra informatie
Kijk op Levernetwerk voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. Of bekijk de informatievideo. 

Datum laatste controle

04-06-2020