FUTURE-mets - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 19-03-2019

Onderzoek naar thuiscontrole voor patiënten die zijn geopereerd aan leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt thuiscontrole na een operatie voor leveruitzaaiingen waarbij patiënten thuis zelf bloed afnemen met behulp van een vingerprik en per post naar het ziekenhuis sturen.


Toelichting
Ziekenhuisbezoek kan als stressvol worden ervaren. Deze studie onderzoekt de invloed van thuiscontrole op de kwaliteit van leven van patiënten. Patiënten hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis. Uit voorgaand onderzoek is het niet de verwachting dat uitzaaiingen worden gemist door thuiscontrole. Mogelijk worden nieuwe uitzaaiingen wel iets later ontdekt. 

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten geopereerd voor leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.
 • Bij een CT- of MRI-scan 3-6 maanden na de operatie zijn geen uitzaaiingen gevonden.
 • Patiënten zijn 18 of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden thuis gecontroleerd. Deze thuiscontrole bestaat uit:

 • Een bloedafnamepakket wordt de eerste 2 jaar elke 3 maanden thuisgestuurd. Daarna elke 6 maanden.
 • Bloedafname gebeurt via een prik in de vinger (of bij de huisarts). Het bloed wordt daarna teruggestuurd naar het Erasmus MC.
 • Een jaar na de start van de studie vindt een controle in het ziekenhuis plaats.
 • Ziekenhuisbezoek vindt ook plaats bij klachten, of als de bloedcontroles hiervoor aanleiding geven.
 • Als patiënten toch gecontroleerd willen worden in het ziekenhuis, dan kan dat.

Toelichting: De studie duurt 3 jaar.

De behandeling wordt gestopt als 

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

 • Tijdens de studie vullen deelnemende patiënten elk half jaar een aantal vragenlijsten in.
 • Elke 10 dagen geven deelnemende patiënten via hun mobiele telefoon of via de mail het leven een cijfer.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC
 • IJsselland Ziekenhuis

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Follow-up after surgery for colorectal liver metastasis: the prospective, multicentre FUTURE-mets study.

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

138

Initiatiefnemers

Erasmus MC Kanker Instituut

Coördinatoren

Drs. K.R. Voigt, Erasmus MC Kanker Instituut

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Postoperatieve controle na chirurgie voor colorectale levermetastasen: de multicenter FUTURE-mets studie.

Extra informatie
Kijk op Levernetwerk voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. Of bekijk de informatievideo. 

Datum laatste controle

05-05-2021