STRONG-studie (Galwegkanker)

 • Galwegkanker
 • Gesloten voor deelname sinds 30-06-2020

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of precieze bestraling (stereotactische radiotherapie) - na de behandeling met chemotherapie - veilig en effectief is voor patiënten met niet te opereren galwegkanker.

 • Onderzocht wordt of de groei van de tumor hiermee geremd kan worden.

Onderzoeksresultaten

Verwachte termijn resultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden verwacht op 1 april 2021.

Toelichting

Resultaten volgen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

 • Deelnemende patiënten krijgen de precieze bestraling 6-8 weken na de standaardbehandeling met chemotherapie.
 • Tijdens de bestraling worden omliggende weefsels - zoals lever en darmen - zoveel mogelijk gespaard.
 • De behandeling bestaat uit 15 sessies (bestralingsfracties): eenmaal per dag tijdens werkdagen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Bloeding in de lever (bij voorbereiding op bestraling)
 • Veranderende bloedwaarden
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Ontstoken of vernauwde galwegen of dunne darm

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand wordt onderzocht of deelname aan de studie mogelijk is.
 • Deelnemende patiënten bezoeken tijdens de studie regelmatig het ziekenhuis voor controles. Onder andere: CT- of MRI-scan, bloedonderzoek.
 • Voor en na de studie vullen deelnemende patiënten vragenlijsten in met vragen over de kwaliteit van leven.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor wetenschappelijk onderzoek van tumorweefsel.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A pilot study to determine the feasibility of stereotactic body radiation therapy following chemotherapy for unresectable perihilar cholangiocarcinoma. “the STRONG trial”.

Kankersoort

 • galwegkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

6

Initiatiefnemers

Erasmus MC, ROTTERDAM

Coördinatoren

Dr. A. Méndez Romero, Erasmus MC, ROTTERDAM

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een verkennende studie over de haalbaarheid van aanvullende hoge precisie bestraling na chemotherapie bij niet te opereren galwegkanker (perihilair cholangiocarcinoom).

Datum laatste controle

25-01-2021