TESTBREAST - studie (Borstkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 01-07-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of biomarkers in het bloed borstkanker kunnen aantonen bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker (erfelijk of genetisch). Biomarkers voor kanker zijn kenmerken van tumoren die verraden wat er in het lichaam aan de hand is.

  • Een nieuwe test moet verschillen in eiwit en/of suikers (en andere biomarkers) in het bloed meten.

Onderzoeksresultaten

Aantal deelgenomen patiënten

In totaal hebben 1192 patiënten aan deze studie meegedaan.

Toelichting

Tot nu toe hebben we gezien dat eiwitten in longitudinaal verzamelde bloedsamples van hoog-risico vrouwen sterk clusteren, met andere woorden: niveaus van verschillende eiwitten liggen dichter bij elkaar als er gekeken wordt naar bloedsamples van dezelfde vrouwen die op verschillende momenten verzameld zijn, vergeleken met eiwitniveaus in bloedsamples tussen verschillende vrouwen. Dit onderstreept de relevantie van de huidige onderzoeksopzet waarin er longitudinaal en prospectief bloedsamples verzameld worden tot aan en ten tijde van borstkanker diagnose: het laat zien dat we voor de uiteindelijke bloedtest eiwitten moeten meenemen die op gemiddeld niveau verschillen laten zien tussen cases en controles, maar ook eiwitten die binnen het individu een stijgende/dalende trend laten zien in de periode voor diagnose. We hebben nu een aantal eiwitten geïdentificeerd die op basis van die criteria mogelijk interessant zijn voor de uiteindelijke bloedtest. Deze eiwitten worden de komende tijd in een groter deel van het TESTBREAST cohort gevalideerd, waarna we ze ook nog zullen valideren in de externe NAF en DENSE studiecohorten (beide van het UMCU).

Patuleia SIS, Hagenaars SC, et al. Lessons Learned from Setting Up a Prospective, Longitudinal, Multicenter Study with Women at High Risk for Breast Cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Mar;30(3):441-449.
“Lessons Learned from Setting Up a Prospective, Longitudinal, Multicenter Study with Women at High Risk for Breast Cancer”

Hagenaars SC et al. Longitudinal Serum Protein Analysis of Women with a High Risk of Developing Breast Cancer Reveals Large Interpatient Versus Small Intrapatient Variations: First Results from the TESTBREAST Study. Int J Mol Sci. 2022;23(20):12399.
" Longitudinal Serum Protein Analysis of Women with a High Risk of Developing Breast Cancer Reveals Large interpatient Versus Small Intrapatient Variations: First results from the TESTBREAST Study" 

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

  • Bij deelnemende patiënten wordt 1 tot 2 keer per jaar bloed afgenomen.

De behandeling wordt gestopt als

  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

  • Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

  • Deelnemende patiënten vullen vragenlijsten in met vragen over hun gezondheid.
  • Deelnemende patiënten geven toestemming voor wetenschappelijk onderzoek van afgestaan bloed.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

The TESTBREAST study: early detection of breast cancer in women at high risk of developing breast cancer using serum biomarkers.

Kankersoort

  • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

1250

Initiatiefnemers

LUMC, LEIDEN

Coördinatoren

Dr. W.E. Mesker, LUMC, Leiden

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Vroege opsporing van borstkanker bij vrouwen met een familiair of genetisch verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker met behulp van biomarkers in het serum.

Datum laatste controle

26-06-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.