TESTBREAST - studie (Borstkanker)

 • Open sinds 01-12-2016

Onderzoek naar een nieuwe methode om borstkanker vroeger vast te stellen bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Onderzocht wordt of borstkanker kan worden vastgesteld aan de hand van biomarkers in het bloed. 

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of biomarkers in het bloed borstkanker kunnen aantonen bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker (erfelijk of genetisch). Biomarkers voor kanker zijn kenmerken van tumoren die verraden wat er in het lichaam aan de hand is.

 • Een nieuwe test moet verschillen in eiwit en/of suikers (en andere biomarkers) in het bloed meten.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker.
 • Patiënten zijn 25 - 75 jaar oud.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

 • Bij deelnemende patiënten wordt 1 tot 2 keer per jaar bloed afgenomen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

 • Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten vullen vragenlijsten in met vragen over hun gezondheid.
 • Deelnemende patiënten geven toestemming voor wetenschappelijk onderzoek van afgestaan bloed.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Maxima Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Spaarne Gasthuis
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

The TESTBREAST study: early detection of breast cancer in women at high risk of developing breast cancer using serum biomarkers.

Kankersoort

 • borstkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

1250

Initiatiefnemers

LUMC, LEIDEN

Coördinatoren

Dr. W.E. Mesker, LUMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Vroege opsporing van borstkanker bij vrouwen met een familiair of genetisch verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker met behulp van biomarkers in het serum.

Datum laatste controle

04-06-2022