HOVON 151 - studie (Diffuus grootcellig B-cel lymfoom)

  • Open sinds 29-08-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

Een fase 2 studie naar de haalbaarheid en werkzaamheid van atezolizumab als aanvullende behandeling bij patiënten met een hoog risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Informatie deelnemende ziekenhuizen via www.hovon.nl

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A phase II study evaluating the feasibility and clinical efficacy of atezolizumab consolidation treatment in high risk diffuse large B-cell lymphoma

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

114

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO.

Vermelding in trialregister:

Datum laatste controle

13-09-2021