PERFECT-studie (Slokdarmkanker)

 • Slokdarmkanker
 • Open sinds 02-11-2015

Onderzoek voor patiënten die geopereerd zijn voor slokdarmkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van lichaamsbeweging na de operatie.

Doel onderzoek

Veel patiënten hebben in de periode na de operatie klachten, zoals vermoeidheid, verminderd lichamelijk functioneren en verminderde kwaliteit van leven. Deze studie onderzoekt de effecten van lichaamsbeweging na een operatie voor slokdarmkanker.
• Een beweegprogramma - onder begeleiding van een fysiotherapeut - wordt onderzocht.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten die geopereerd zijn aan slokdarmkanker.
 • Patiënten bewegen minder dan 150 minuten per week.
 • Patiënten kunnen 60 meter of meer wandelen.
 • Patiënten beheersen de Nederlandse taal voldoende (lezen en schrijven). 
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten voorafgaand aan het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen.

Groep 1 volgt - naast de standaard zorg - het beweegprogramma: oefeningen om spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren.

 • 2 keer per week 1 uur
 • In totaal 12 weken
 • Beweegadvies: Dagelijks minimaal 30 minuten matig-zware inspanning in thuissituatie 

Groep 2 volgt geen beweegprogramma, maar krijgt wel de standaard zorg.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan deze studie zijn geen extra bijwerkingen of risico’s verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten vullen voor en na de studie een aantal vragenlijsten in. 
 • Ook volgt een gesprek en er wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd (lichamelijke testen, bloedonderzoek). Deze onderzoeken worden voor en na de studie uitgevoerd. 
 • Deelnemende patiënten houden voor en na de studie 3 dagen een voedingsdagboek bij en dragen 7 dagen een bewegingsmeter.
 • Deelnemende patiënten die het beweegprogramma volgen houden elke week in een dagboek bij welke activiteiten ze hebben ondernomen.   
 • Deelnemende patiënten in Groep 1 trainen gedurende 12 weken onder begeleiding van een fysiotherapeut: 2 keer per week 1 uur. De overige dagen zijn deze patiënten minstens een half uur zelf actief.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Academisch Medisch Centrum
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Radboudumc
 • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
 • UMC Utrecht
 • VUmc
 • ZGT locatie Almelo

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Physical ExeRcise Following Esophageal Cancer Treatment (PERFECT) Study: a randomized clinical trial.

Kankersoort

 • slokdarmkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

150

Initiatiefnemers

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Coördinatoren

dr. A.M. May, UMC Utrecht Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Epidemiologie

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermedling in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
De effecten van lichaamsbeweging na operatie voor slokdarmkanker: de PERFECT studie.

Datum laatste controle

24-10-2019