SPARROW - studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 06-03-2023

Patiënten waarbij de alvleesklierkop wordt verwijderd, ontvangen alleen antibiotica tijdens de operatie in de meeste ziekenhuizen in Nederland. Dit wordt vergeleken met vijf dagen antibiotica na de operatie.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de toegevoegde waarde van vijf dagen antibiotica na een alvleesklieroperatie met als doel het verlagen van de kans op infecties na de operatie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten die een alvleesklieroperatie ondergaan, bijvoorbeeld vanwege alvleesklierkanker of galwegkanker.
 • Patiënten bij wie voorafgaand aan de operatie een stent in de galwegen is geplaatst of patiënten met Papil van Vater-kanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding.

Behandeling

Geschiktheidsonderzoek:
Er wordt onderzoek gedaan of de patiënt geschikt is voor de behandeling.
Hiervoor wordt een aantal onderzoeken verricht.

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen.

 • Groep 1: De mensen in deze groep krijgen antibiotica (cefazoline, metronidazol en eenmalig gentamicine) tijdens de operatie.
 • Groep 2: De mensen in deze groep krijgen antibiotica (cefazoline, metronidazol en eenmalig gentamicine) tijdens de operatie en vijf dagen na de operatie drie keer per dag cefuroxim en metronidazol (in totaal 14 giften van elk medicijn extra).

Bijwerkingen

De arts bespreekt de bijwerkingen voordat de behandeling gestart wordt. De bijwerkingen die kunnen optreden zijn gering en van voorbijgaande aard.

Extra belasting voor patiënt

Er worden geen aanvullende onderzoeken gedaan. Dit onderzoek kost de patiënt geen extra tijd.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amphia Ziekenhuis
 • Amsterdam Universitaire Medische Centra
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Medisch Spectrum Twente
 • Radboudumc
 • Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Standard versus Pre-emptive Antibiotic Treatment to Reduce the Rate of Infectious Outcomes after Whipple procedure (SPARROW): a multicenter, randomized controlled trial

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

322

Initiatiefnemers

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Coördinatoren

D.H.M. (Daphne) Droogh, LUMC, Leiden

Goedkeuring

Het onderzoek is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
De toegevoegde waarde van vijf dagen antibiotica na een alvleesklieroperatie met als doel het verlagen van de kans op infecties na de operatie.

Extra informatie
Kijk op DPCG SPARROW voor nog meer informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

26-02-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.