Chemokine receptors and anthracyclines - studie (Borstkanker, Sarcoom)

 • Open sinds 01-01-2023

Patiënten met borstkanker of een sarcoom (wekendelentumor) worden behandeld met het chemotherapeuticum doxorubicine. Onderzocht wordt wat het effect is van doxorubicine op cellen van het immuunsysteem.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt wat het effect is van het chemotherapeuticum doxorubicine op het immuunsysteem van patiënten met borstkanker of een sarcoom (wekendelentumor). Deze informatie zou in de toekomst kunnen bijdragen aan betere behandelopties voor patiënten die met deze chemotherapie behandeld worden.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met borstkanker of een sarcoom (wekendelentumor).
 • Patiënten zijn nog niet eerder behandeld voor borstkanker/sarcoom.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

Stap 1: Geschiktheidsonderzoek
Eerst wordt bepaald of de patiënt kan meedoen aan deze studie. Onderzoek naar de medische geschiedenis van de patiënt.

Stap 2: Behandeling en het onderzoek
Het onderzoek duurt in totaal 1 dag.

 • Voor patiënten met een sarcoom:
  Voor de standaardbehandeling krijgt de patiënt het middel doxorubicine toegediend. Tijdens de eerste kuur worden er op 3 momenten bloed afgenomen.
 • Voor patiënten met borstkanker:
  Voor de standaardbehandeling krijgt de patiënt het middel doxorubicine en cyclofosfamide toegediend. Normaal krijgt de patiënt eerst cyclofosfamide en daarna doxorubicine. Tijdens het onderzoek wordt bij de eerste kuur de volgorde omgedraaid. Dus krijgt de patiënt eerst doxorubicine en daarna cyclofosfamide. Dit is noodzakelijk omdat in deze studie alleen maar gekeken wordt naar het effect van doxorubicine op het immuunsysteem en niet naar de effecten van beide soorten chemotherapie. Deze aanpassing in de volgorde heeft verder geen gevolgen voor de behandeling, omdat beide middelen binnen een korte tijd worden toegediend, alleen dus in een andere volgorde. Tijdens de eerste kuur worden er op 3 momenten bloed afgenomen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

De arts bespreekt de bijwerkingen voordat de behandeling gestart wordt.

Extra belasting voor patiënt

De patiënt ontvangt de standaardbehandeling. Er worden alleen op drie tijdstippen bloed afgenomen.
De patiënt zal hierdoor 4 uur langer in het ziekenhuis zijn dan gebruikelijk.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Leids Universitair Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Expression of chemokine receptors upon doxorubicin treatment in breast cancer and sarcoma patients

Kankersoort

 • borstkanker
 • sarcoom

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

14

Initiatiefnemers

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Coördinatoren

F. (Floortje) van Haften, PhD student, LUMC, Leiden

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Expressie van chemokine receptoren ten gevolge van doxorubicine behandeling in borstkanker en sarcoom patiënten

Datum laatste controle

19-03-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.