PANSCAN-1 - studie (Alvleesklierkanker, Galwegkanker)

 • Open sinds 09-01-2023

Onderzoek naar een nieuwe scan voor patiënten met alvleesklierkanker en galwegkanker.
Onderzocht wordt of een nieuwe radioactief gemerkte stof kan helpen bij het beter zichtbaar maken van kanker van de alvleesklier en galwegen.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of een 68Ga-FAPI-46 positron emissie tomografie (PET) scan helpt bij het beter zichtbaar maken van alvleesklier- of galwegkanker.

De PANSCAN-1 studie bestaat uit drie delen. Patiënten kunnen in één van de delen meedoen.

Deel A
In dit deel wordt onderzocht wat het beste moment is voor het maken van de scan na toediening van de radioactieve stof en hoeveel van de stof wordt opgenomen.

Deel B
In dit deel wordt onderzocht hoe goed de tumor bij een verkorte scanduur (vastgesteld in een eerdere studie) zichtbaar wordt en of er verschillen zijn tussen twee dezelfde soort scans als deze kort na elkaar gemaakt worden (binnen 1 week).

Deel C
In dit deel wordt onderzocht hoe goed de scan alvleesklierkanker en mogelijke uitzaaiingen in beeld kan brengen en of deze scan het effect van chemotherapie op de tumor beter in beeld kan brengen.

Toelichting: 68Ga-FAPI-46 (68-Gallium fibroblast activation protein inhibitor) is een radioactief gemerkte stof, die bindt aan tumorcellen van de alvleesklier en galwegen. Door middel van een PET-scan (positron emissie tomografie) kan deze radioactief gemerkte stof in beeld gebracht worden.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker.
 • Patiënten met galwegkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger/geven geen borstvoeding. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens dit onderzoek.

Behandeling

Geschiktheidsonderzoek
Voor aanvang van het onderzoek beoordeelt de onderzoeker of de patiënt geschikt is voor deelname aan de hand van de medische voorgeschiedenis tijdens een (telefonisch) gesprek.

Onderzoeksbehandeling
In alle drie delen van het onderzoek worden er een of meerdere 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan(s) gemaakt. De scan wordt gemaakt in een PET/CT scanner, die de vorm heeft van een grote staande ring die aan beide kanten open is en ongeveer 50 cm diep is.

Tijdens deze scan zal de patiënt in totaal 120 minuten platliggen (met na 90 minuten een pauze van 30 minuten). Een ervaren arts zal voor deel A van het onderzoek drie infusen aanbrengen in twee aders en een slagader. Dit is nodig om de stof (68Ga-FAPI-46) toe te dienen en om op meerdere momenten bloed af te nemen. Voor deel B en C zal een infuus aangebracht worden in een ader voor het toedienen van de stof (68Ga-FAPI-46).

Deel A
Voor het onderzoek komt de patiënt 1 keer extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc), naast de normale afspraken met de arts. Dit is voor het maken van een 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan.

Deel B
Voor het onderzoek komt de patiënt tweemaal extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc), naast de reguliere afspraken met de arts. Beide bezoeken zijn voor maken van een 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan binnen een week na elkaar.

Deel C
Voor het onderzoek komt de patiënt tweemaal extra naar het Amsterdam UMC (locatie VUmc), naast de reguliere afspraken met de arts. De bezoeken zijn beide voor het maken van een 68Ga-FAPI-46 PET/CT scan, waarbij de eerste scan binnen 2 weken voor de start met de behandeling van chemotherapie zal plaatsvinden en de tweede scan binnen 2 weken voor de operatie.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

De arts bespreekt de bijwerkingen voordat het onderzoek gestart wordt.

Extra belasting voor patiënt

Indien de patiënt in het LUMC onder behandeling is, zal deze enkel voor de extra PET/CT scan naar het Amsterdam UMC komen, en zal de verdere behandeling in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.

 • In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een tumor-specifieke radioactief gemerkte stof, 68Ga-FAPI-46.

Deel A

 • Naast de standaard afspraken bezoekt de patiënt één keer het ziekenhuis (Amsterdam UMC (locatie VUmc) voor de PET/CT scan. De totale duur van het bezoek (inclusief voorbereiding en het maken van deze scan) is ongeveer 3 uur. De totale (extra)straling van dit onderzoek is 4.34 mSv (millisievert).

Deel B en C

 • Naast de standaard afspraken bezoekt de patiënt tweemaal het ziekenhuis (Amsterdam UMC (locatie VUmc) voor de PET/CT scan. De totale duur van het bezoek (inclusief voorbereiding en het maken van deze scan) is ongeveer 3 uur. De totale (extra)straling van deze onderdelen van het onderzoek is 10.68 mSv (millisievert).

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

[68Ga]Ga-FAPI-46 positron emission tomography in pancreaticobiliary cancers: a pharmacokinetics, repeatability and diagnostic accuracy study (PANSCAN-1)

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker
 • galwegkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

63

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Coördinatoren

R.B. Henrar, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
‘[68Ga]Ga-FAPI-46 positron emissie tomografie in pancreaticobiliaire carcinomen: een farmacokinetiek, herhaalbaarheid en diagnostiek studie’

Extra informatie
Kijk op Panscan-1 voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

18-09-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.