Amplitude - studie (Prostaatkanker)

  • Open sinds 22-11-2022

Een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind fase 3-onderzoek naar niraparib in combinatie met abirateronacetaat en prednison in vergelijking met abirateronacetaat en prednison voor de behandeling van deelnemers met een schadelijke kiembaan of somatisch homoloog recombinatieherstel (HRR) gengemuteerde metastatische castratiegevoelige prostaatkanker (mCSPC).

Deze studie is verkort weergegeven en bevat geen volledige patiënteninformatie over dit onderzoek. 

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
  • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
  • Reinier de Graaf Gasthuis
  • Tergooi

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3 Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study of Niraparib in Combination with Abiraterone Acetate and Prednisone Versus Abiraterone Acetate and Prednisone for the Treatment of Participants with Deleterious Germline or Somatic Homologous Recombination Repair (HRR) Gene-Mutated Metastatic CastrationSensitive Prostate Cancer (mCSPC)

Kankersoort

  • prostaatkanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

788

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Datum laatste controle

23-11-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.