VITA - studie (Chronisch lymfatische leukemie (CLL), Non-hodgkin lymfoom, Hodgkin lymfoom, Multipel myeloom

 • Open sinds 01-03-2022

Vragenlijstonderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met Lymfeklierkanker of Multipel Myeloom.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de ervaren kwaliteit van leven van patiënten met CLL, Hodgkin lymfoom,

Non-hodgkin lymfoom of Multipel Myeloom in kaart te brengen, om tot een zo goed mogelijke zorg te  komen. De zorg is gericht op het behandelen van de ziekte, verminderen of voorkomen van klachten en het zorgen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Daarnaast dient deze zorg te passen bij de wensen en voorkeuren van de patiënt. Op dit moment weten we nog niet goed wat deze wensen en voorkeuren van patiënten zijn. Zowel op het gebied van de zorg als op het gebied van ervaren klachten en kwaliteit van leven. Vooral in de periode van de diagnose en de behandeling is hier nog weinig over bekend. Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de ervaren symptomen en kwaliteit van leven.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een nieuwe diagnose van Chronisch lymfatische leukemie (CLL), Non-hodgkin lymfoom, Hodgkin lymfoom en Multipel Myeloom.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten zijn in staat de Nederlands taal te lezen en te begrijpen.
 • Patiënten bevinden zich niet in de terminale fase.  

Behandeling

Deelname aan het onderzoek

 • Stap 1: de patiënt ontvangt informatie over de studie in het ziekenhuis. Na enkele dagen zullen zij gebeld worden door de onderzoeksmedewerker om hun deelname (incl. optionele onderdelen) en vragen te bespreken. Vervolgens tekent de patiënt het toestemmingsformulier in het ziekenhuis.

 • Stap 2: Vragenlijsten
  De patiënt vult 5 keer een vragenlijst in, verspreid over twee jaar. De eerste vragenlijst vult de patiënt in na de diagnose en indien hij/zij behandeld wordt, voor de start van de behandeling.

De laatste vragenlijst ontvangt de patiënt  2 jaar na de diagnose. Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten per keer. Deze vragenlijst kan de deelnemer digitaal ontvangen (via internet) of via de post. De vragenlijst wordt thuis ingevuld.
Indien een patiënt online deelneemt , kan er een terugkoppeling worden gegeven van de uitkomsten, in vergelijking met andere patiënten met dezelfde ziekte en met mensen zonder kanker.

 • Stap 3: Bloedafname
  Patiënten met CLL, Non-hodgkin lymfoom en Hodgkin lymfoom die actief worden behandeld wordt verzocht om ook bloed af te staan. De patiënt geeft op 3 meetmomenten, per keer 3 buisjes bloed af in het eigen ziekenhuis.

 • Stap 4: Vrijwillige deelname aan extra studieonderdelen
  De patiënt kan vrijwillig deelnemen aan andere onderdelen van de studie:
  • Dragen van een Fitbit horloge. Dit horloge meet de lichaamsbeweging en de slaap. De patiënt draagt het Fitbit horloge 5x voor een periode van minimaal 2 aaneengesloten weken. De deelnemer mag het horloge na afloop houden.
  • Bijwerkingen app: hierin kan de deelnemer met een actieve behandeling de bijwerkingen registreren van de behandeling.
  • Voedingsdagboek: de patiënt vult online een voedingsdagboek in.

Het onderzoek wordt gestopt als

 • De behandelend arts het beter vindt voor de patiënt om te stoppen met het onderzoek.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen of ongemakken

 • Bloedafnames kunnen pijn doen of een bloeduitstorting geven.

Extra belasting voor patiënt

 • Het invullen van vragenlijsten kost tijd.
 • Het bloed afnemen kan voor ongemak zorgen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Alrijne Ziekenhuis
 • Amphia Ziekenhuis
 • Antonius Ziekenhuis
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • Hagaziekenhuis
 • HMC
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • LangeLand Ziekenhuis
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Máxima MC
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • VieCuri Medisch Centrum
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ziekenhuis St Jansdal

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

‘Health-Related Quality of Life and disease-specific symptoms among Lymphoma and Multiple Myeloma survivors: A longitudinal PROFILES registry study. VITA-study’

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • chronische lymfatische leukemie
 • hodgkinlymfoom
 • multipel myeloom
 • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

980

Initiatiefnemers

 • Universiteit van Tilburg, Tilburg
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Eindhoven

Coördinatoren

A. (Afke) Ekels, onderzoeker IKNL/NKI, Eindhoven

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel
VITA-studie: Onderzoek naar kwaliteit van leven bij patiënten met Chronisch lymfatische leukemie (CLL), Non-hodgkin lymfoom, Hodgkin lymfoom en Multipel Myeloom

Extra informatie
Kijk op www.profielstudie.nl voor nog meer patiënten informatie over dit onderzoek.

Datum laatste controle

12-05-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.