LIDOPAN - studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 01-02-2021

Onderzoek naar pijnbehandeling voor patiënten met alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het geven van lidocaïne via het infuus voldoende werkt tegen pijnklachten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt de werkzaamheid van en de ervaring van de patiënt met de behandeling met lidocaïne via het infuus tegen pijnklachten bij alvleesklierkanker.

Pijn is een belangrijk probleem bij patiënten met alvleesklierkanker. Zij krijgen hiervoor meestal morfinetabletten, maar ondanks de morfinetabletten is de pijn bij veel patiënten nog niet onder controle.
Om de pijn beter onder controle te krijgen, is een behandeling met lidocaïne via het infuus een mogelijkheid. In de dagelijkse praktijk zien we dat dit bij een deel van de patiënten goed werkt, maar het is nog onduidelijk hoelang de pijnstilling aanhoudt, hoeveel pijnverlichting het geeft en wat het effect is op de kwaliteit van leven. In dit onderzoek zullen we bij de patiënten die een behandeling met lidocaïne via het infuus ondergaan, vragenlijsten afnemen om dit verder te onderzoeken.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met alvleesklierkanker, met veel pijnklachten.
 • Patiënten komen in aanmerking voor een pijnbehandeling met lidocaïne via het infuus.
 • Patiënten hebben geen invasieve pijnbehandeling ondergaan, zoals een zenuwblokkade van het pijnlijke gebied.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten hebben een levensverwachting van minimaal 3 maanden.

Behandeling

Wanneer de patiënt meedoet aan dit onderzoek, zal aan de behandeling zelf niks veranderen.
De patiënt wordt op normale wijze behandeld voor de pijnklachten veroorzaakt door de alvleesklierkanker. De behandeling voor de pijnklachten zal bestaan uit toediening van lidocaïne via het infuus. Tijdens de gebruikelijke bezoeken aan het ziekenhuis gebeurt het volgende:

 • De onderzoekers verzamelen gegevens (uit het elektronisch patiëntendossier) over het type ziekte en de medicatie die de patiënt krijgt.
 • Deelnemers vullen vragenlijsten in over de pijnklachten. Dit gebeurt op 6 momenten: 1 keer voor en 5 keer na de behandeling.
 • Deelnemers houden de eerste 14 dagen een pijndagboek bij.
 • Deelnemers worden in een vroeg stadium door een pijnspecialist gezien, die ook na het beëindigen van het onderzoek betrokken blijft bij de behandeling indien dit wenselijk is.

Het onderzoek wordt gestopt als

 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing

Extra belasting voor patiënt

 • Het kost de patiënt extra tijd om de vragenlijsten in te vullen.
 • Het kost de patiënt een (telefonisch) consult extra met de pijnspecialist.
 • Het kost de patiënt een dag opname in het ziekenhuis voor de toediening van lidocaïne via het infuus.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Rijnstate

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Intravenous lidocaine for pain associated with pancreatic cancer and chronic pancreatitis (LIDOPAN): a multicenter prospective non-randomized phase II study

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

30

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Coördinatoren

Prof. dr. M.W. Hollmann, afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC

Goedkeuring

Dit onderzoek is niet-WMO plichtig.

Meer informatie

Nederlandse titel
Intraveneus lidocaïne voor pijn geassocieerd met pancreascarcinoom en chronische pancreatitis: een multicenter prospectieve niet-gerandomiseerde fase 2 studie

Datum laatste controle

04-11-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.