KINETICS - studie (Meerdere kankersoorten)

 • Gesloten voor deelname sinds 18-02-2022

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt veranderingen in vermoeidheid na het volgen van een wandeltrainingsprogramma en onderzoekt welke factoren deze veranderingen in vermoeidheid kunnen verklaren bij patiënten die last hebben van vermoeidheid na kanker.

Verschillende onderzoeken laten zien dat regelmatige lichamelijke inspanning een gunstig effect kan hebben op de vermoeidheid van patiënten die behandeld zijn voor kanker. Het is alleen nog niet bekend welke factoren dit gunstige effect kunnen verklaren. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of vermoeidheid afneemt door een wandeltraining en welke factoren deze afname in vermoeidheid kunnen verklaren bij patiënten die de behandeling voor kanker hebben afgerond. Inzicht in de onderliggende werkingsmechanismen van inspanning op vermoeidheid helpt om de revalidatie na kankerbehandeling verder te optimaliseren en daarmee de behandeling van vermoeidheid te verbeteren. Daarom willen we bij patiënten die behandeld zijn voor kanker zowel voor als na een wandeltrainingsperiode verschillende metingen uitvoeren en de resultaten met elkaar vergelijken.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Behandeling

Het onderzoek duurt in totaal 11 maanden en loopt van begin september 2021 tot en met augustus 2022. Tijdens het onderzoek worden er op 3 momenten metingen gedaan bij de (ex-)patiënt (een basismeting in september 2021, een meting voorafgaand aan het trainingsprogramma in februari 2022 en een meting na het trainingsprogramma in juli 2022), waarvoor hij/zij naar het Radboudumc in Nijmegen komt. Ieder bezoek duurt ongeveer 1 uur.

Wat wordt er gedaan tijdens deze metingen?

 • Meten van de lichaamssamenstelling
 • Meten van de hartslag
 • Bloedafname
 • Een inspanningstest
 • De deelnemer wordt verzocht gedurende 3 perioden van 1 week de dagelijkse activiteit en vermoeidheid te laten meten met behulp van kleine apparatuur. Hiervoor hoeft de deelnemer niets te doen en wordt niet gestoord in dagelijkse bezigheden.
 • De deelnemer vult een aantal korte vragenlijsten in over vermoeidheid en kwaliteit van leven.
 • In een kleine groep (ongeveer 40 deelnemers) zullen ook de eigenschappen van de spier (samentrekken, ontspannen en vermoeidheid) worden bepaald en wordt het energieverbruik van de spier gemeten. Deze metingen duren ongeveer 1.5 uur.

  Daarnaast wordt het volgende van de deelnemer verwacht:
 • Voorafgaand aan de eerste meting wordt via een vingerprikje de rode bloedcellen en het bloedsuikergehalte in het bloed gemeten om te onderzoeken of de patiënt aan het programma kan deelnemen.
 • De deelnemer vult thuis eenmalig een aanvullende vragenlijst in over de gezondheid, medische voorgeschiedenis en fysieke activiteit in het dagelijks leven. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

De wandeltraining
Begin maart start de deelnemer met het trainingsprogramma wat deels zelf uitgevoerd moet worden en onderdeel zal zijn van het ‘Via Vierdaagse trainingsprogramma’. Het trainingsprogramma richt zich op mensen die de Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst zullen lopen. De trainingen worden op maat aangeboden en hebben een geleidelijke opbouw. Let op: de deelnemer hoeft niet deel te nemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. In het geval dat het ‘Via Vierdaagse trainingsprogramma’ niet door kan gaan door maatregelen omtrent het corona-virus, wordt een online trainingsprogramma aangeboden.

Nametingen
Na het laatste meetmoment wordt de deelnemer uitgenodigd voor een groepssessie, waarin het trainingsprogramma en het effect op vermoeidheid besproken wordt.

Deelname wordt gestopt als

 • De onderzoeker het voor de patiënt beter vindt om te stoppen met het onderzoek.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen met het onderzoek.

Bijwerkingen

Bloedafnames kunnen pijn doen en soms een bloeduitstorting geven.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke ongemakken van de metingen in het onderzoek.
 • De deelnemer is extra tijd kwijt.
 • (Extra) testen.
 • De deelnemer moet zich (zoveel mogelijk) houden aan de afspraken.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Walking exercise training to reduce fatigue in cancer survivors

Kankersoort

 • acute lymfatische leukemie
 • acute myeloïde leukemie
 • alvleesklierkanker
 • anuskanker
 • baarmoederhalskanker
 • baarmoederkanker
 • baarmoedersarcoom
 • bijnierkanker
 • blaaskanker, niet-spierinvasief
 • blaaskanker, spierinvasief
 • borstkanker
 • botkanker
 • chronische lymfatische leukemie
 • chronische myeloïde leukemie
 • dikkedarmkanker
 • dunnedarmkanker
 • eierstokkanker
 • endeldarmkanker
 • galblaaskanker
 • galwegkanker
 • gastro-intestinale stromale tumor
 • hartkanker
 • hersentumoren
 • hodgkinlymfoom
 • hoofd-halskanker
 • kaposisarcoom
 • keelkanker
 • leverkanker
 • lipkanker
 • longkanker, kleincellig
 • longkanker, niet-kleincellig
 • lymfoplasmacytair lymfoom
 • maagkanker
 • mesothelioom
 • mondkanker
 • multipel myeloom
 • myelodysplastisch syndroom
 • myelofibrose
 • neuro-endocriene tumoren
 • neuskanker
 • nierbekkenkanker
 • nierkanker
 • non-hodgkinlymfoom
 • oogmelanoom
 • oorkanker
 • peniskanker
 • plasbuiskanker
 • plaveiselcelcarcinoom
 • primaire tumor onbekend
 • prostaatkanker
 • sarcoom
 • schaamlipkanker
 • schildklierkanker
 • slokdarmkanker
 • speekselklierkanker
 • strottenhoofdkanker
 • thymuskanker
 • tongkanker
 • trofoblastziekten
 • urineleiderkanker
 • vaginakanker
 • wekedelentumoren
 • zaadbalkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

80

Initiatiefnemers

Radboudumc, afdeling Fysiologie

Coördinatoren

Drs. I.H. Mast, Radboudumc, Nijmegen

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Wandeltraining om de vermoeidheid na kanker te verminderen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de email: vierdaagseonderzoek@radboudumc.nl

Datum laatste controle

11-03-2022

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.