Propangio - studie (Angiosarcoom)

 • Open sinds 01-01-2020

Dit is een studie naar de effectiviteit van propranolol in angiosarcoom patiënten. Patiënten worden vóór hun standaardbehandeling (chemotherapie/operatie) gedurende 3-6 weken met propranolol behandeld. De standaardbehandeling wordt niet vertraagd door deelname aan deze studie, omdat patiënten de studiemedicatie in hun wachttijd tot de standaardbehandeling krijgen. In totaal zullen er 14 patiënten met primair, teruggekeerd of uitgezaaid angiosarcoom in deze studie worden geïncludeerd.

Doel onderzoek

Met deze studie hopen de onderzoekers meer duidelijkheid te krijgen over de werking van propranolol bij patiënten met angiosarcoom. Propranolol is een reeds veel voorgeschreven β-blokker voor onder andere de behandeling van een hoge bloeddruk. Het is tevens sinds kort geregistreerd voor de behandeling van hemangioom, een goedaardige tumor van de bloedvaten. Hemangiomen bevatten veel β-receptoren, wat de gevoeligheid voor propranolol verklaart. Deze receptor komt ook in hoge aantallen voor bij het angiosarcoom. Daarom verwachten wij dat propranolol ook effectief kan zijn bij patiënten met angiosarcoom.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

 • Middels biopt bewezen angiosarcoom
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • Wachttijd tot standaardbehandeling (chemotherapie/operatie) is minstens 3 weken
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie (WHO 0, 1 of 2)
 • Evalueerbare ziekte volgens RECIST 1.1. criteria
 • Mogelijkheid tot biopsie van de tumor in het kader van het onderzoek
 • Geen contra-indicatie voor propranolol therapie

Behandeling

Bij deelname aan dit onderzoek krijgt de patiënt gedurende 3-6 weken propranolol voorgeschreven in de wachttijd tot de standaardbehandeling. De dosering propranolol wordt wekelijks opgehoogd volgens een vast schema, mits de patiënt hier geen bijwerkingen van ervaart. Er zullen wekelijkse controles plaatsvinden in het ziekenhuis om het effect van de behandeling te evalueren en om eventuele bijwerkingen tijdig te rapporteren. Op dag 1 en op de laatste dag van de behandeling worden biopten uit de tumor genomen voor verdere analyse in het kader van het onderzoek.

Behandeling wordt gestopt als:

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.

Mogelijke bijwerkingen van propranolol zijn:

 • trage hartslag
 • koude handen en voeten
 • vermoeidheid
 • nachtmerries

Een huidbiopt geeft weinig complicaties (toegepast bij een angiosarcoom van de huid).

 • Mogelijke risico’s zijn doorbloeden en het lekken van vocht uit de plaats van het biopt.
 • De mogelijke risico’s van andere biopten (bijvoorbeeld uit een lymfeklier/uit de lever) worden, indien van toepassing, met de patiënt op de polikliniek besproken.

Extra belasting voor patiënt

De patiënt wordt 1x per week op de polikliniek verwacht voor controle (incl. bloedafname en hartfilmpje). Frequent ziekenhuisbezoek kan als extra belasting worden ervaren.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Neoadjuvant trial on the efficacy of propranolol monotherapy in angiosarcoma (PROPANGIO)

Kankersoort

 • wekedelentumoren

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

14

Initiatiefnemers

Dr. N. Steeghs, MD PhD, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
Dr. W. van Houdt, MD PhD, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Coördinatoren

A. Embaby, MD, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Trialregister (Engels): NCT04518124

Meer informatie

Nederlandse titel 
Neoadjuvant propranolol bij angiosarcoom (Propangio)

Datum laatste controle

06-02-2023

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.