DESTINY-3 - studie / (Maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang)

 • Open sinds 01-12-2020

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met gevorderde of uitgezaaide niet-operabele maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang met een expressie van HER2.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel trastuzumab deruxtecan is voor de behandeling van maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang als het wordt gegeven alleen of in combinatie met immunotherapie of chemotherapie.

Het onderzoek is een fase 1b/2 onderzoek. Bij fase 1b onderzoek wordt bij een kleine groep patiënten nagegaan hoe zij een behandeling verdragen. Het doel van fase 2 onderzoek is na te gaan of een nieuwe behandeling of een nieuwe combinatie van behandelingen ook echt werkt tegen de ziekte.

Wordt er geloot?
Onderzoeksgroep 1: Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.
Onderzoeksgroep 2 en 3: Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met gevorderde of uitgezaaide maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang met een expressie van HER2.
 • Patiënten komen niet in aanmerking voor een operatie.
 • Onderzoeksgroep 1 – patiënten die al een behandeling hebben gehad voor niet-operabele en/of uitgezaaide maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang. Inmiddels is deze onderzoeksgroep gesloten.
 • Onderzoeksgroep 2 en 3– patiënten die nog geen eerdere behandeling hebben gehad voor de uitgezaaide ziekte. In onderzoeksgroep 2 is alleen arm 2F nog open en in onderzoeksgroep 3 zijn beide armen geopend.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens het onderzoek.

Behandeling

Onderzoeksgroep 1:
Deelnemende patiënten worden door toewijzing aan een van de 5 volgende behandelgroepen (ook wel behandelarmen genoemd) toegewezen:

 • Behandelarm 1A: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-fluorouracil (5-FU) - gesloten.
 • Behandelarm 1B: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine) - gesloten.
 • Behandelarm 1C: Trastuzumab deruxtecan + immunotherapie (durvalumab) - gesloten.
 • Behandelarm 1Da: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU + oxaliplatine) - gesloten.
 • Behandelarm 1Db: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine + oxaliplatine) - gesloten.
 • Behandelarm 1Ea: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU) + immunotherapie (durvalumab) - gesloten.
 • Behandelarm 1Eb: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine) + immunotherapie (durvalumab)- gesloten.

Onderzoeksgroep 2:
Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld over de volgende 4 behandelarmen.

 • Behandelarm 2A: Standaard chemotherapie (Trastuzumab + 5-FU/capecitabine + oxaliplatine/cisplatine)- gesloten.
 • Behandelarm 2B: Trastuzumab deruxtecan- gesloten.
 • Behandelarm 2C: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU/capecitabine ± oxaliplatine) - gesloten.
 • Behandelarm 2D: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU/capecitabine) + immunotherapie (durvalumab) – gesloten.
 • Behandelarm 2E: Trastuzumab deruxtecan + Pembroluzimab - gesloten.
 • Behandelarm 2F: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU/capecitabine + Pembroluzimab - open.

Onderzoeksgroep 3:
Behandelarm 3A: Trastuzumab deruxtecan + fluoropyrimidine + MEDI5752 - open.
Behandelarm 3B: Trastuzumab deruxtecan + fluoropyrimidine + MEDI5752 - open.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Trastuzumab deruxtecan kan longproblemen veroorzaken met klachten zoals moeite met ademhalen, (verergerde) kortademigheid, hoesten of verergerde hoest of koorts (temperatuur boven de 38°C). Dit kunnen klachten zijn van een longontsteking, ook wel interstitiële longziekte of pneumonitis genoemd, die levensbedreigend of dodelijk kan zijn. Als de patiënt direct een medische behandeling krijgt, kan dit ervoor zorgen dat de klachten waarschijnlijk niet ernstiger worden.

De behandelend arts zal voor de start van de behandeling alle mogelijke bijwerkingen van trastuzumab deruxtecan en van de overige gebruikte middelen met de patiënt bespreken.

Extra belasting voor patiënt

De bezoeken die bij het onderzoek horen, komen in de plaats van de normale bezoeken aan de arts, maar de patiënt zal wel vaker het ziekenhuis bezoeken. Ook zullen de bezoeken aan het ziekenhuis soms langer duren dan gewoonlijk, omdat er meer metingen en meer handelingen worden verricht.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Phase 1b/2 Multicenter, Open-label, Dose-escalation and Dose-expansion Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Immunogenicity, and Antitumor Activity of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Monotherapy and Combinations in Adult Participants with HER2-Expressing Gastric Cancer (DESTINY-Gastric03).

Kankersoort

 • maagkanker

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

396 wereldwijd

Initiatiefnemers

Astrazeneca AB, Stockholm, ZWEDEN

Coördinatoren

Dr. N. Steeghs – AVL/NKI, Dr. N. Haj Mohammad – UMCU, Prof. Dr. Van Laarhoven – VUMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in Trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een fase 1b/2, multicentrisch, open-label, dosisescalatie en dosis-expansie onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, immunogeniciteit en anti-tumor activiteit van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) monotherapie en combinaties bij patiënten met gevorderde maagkanker met een overexpressie van HER2 (DESTINY-Gastric-03).

Datum laatste controle

25-01-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.