PACYFIC - studie (Alvleesklierkanker)

 • Open sinds 01-04-2014

Onderzoek naar het nut van controles voor patienten met cysten in de alvleesklier. Onderzocht wordt of het huidige schema voor controles (elke 6 tot 12 maanden) aan de hand van deze studie kan worden aangepast.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt of de huidige controles bij patienten met cysten in de alvleesklier noodzakelijk zijn en of deze mogelijk kunnen worden aangepast Daarnaast wordt onderzocht of er risicofactoren zijn voor het ontstaan van alvleesklierkanker. Mogelijk kan met hulp van deze kennis een alternatief controle schema worden ontworpen, minstens zo veilig en effectief, maar minder belastend.

Toelichting: Cysten in de alvleesklier (pancreas) komen vaak voor en geven een verhoogd risico op het ontstaan van alvleesklierkanker. De kans hierop is zeer klein, maar hoe klein precies, is niet bekend. Bij gebrek aan deze kennis, en uit voorzichtigheid, adviseren internationale richtlijnen om deze cysten levenslang te controleren.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met een pancreascyste
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Het controle schema in de studie is gelijk aan de normale controle (één of twee keer per jaar). De controle bestaat uit twee bezoeken aan het ziekenhuis kort na elkaar.
Bij deelname aan het onderzoek wordt tijdens de controle in plaats van één buisje bloed, drie buisjes bloed afgenomen.

Patiënten met een recent ontdekte cyste (in de laatste 6 maanden) vullen een vragenlijst in vóór en na de eerste en tweede controle. En daarna steeds na elk controle moment tijdens de eerste drie jaar van de follow-up.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Aan deze studie zijn geen extra bijwerkingen (of risico’s) verbonden.

Extra belasting voor patiënt

 • In plaats van één buisje zullen drie buisjes worden afgenomen tijdens de (half)jaarlijkse controle
 • Patiënten waarbij recent een cyste is vastgesteld vult een vragenlijst in na de (half)jaarlijkse controle
 • Enkel in het Erasmus Medisch Centrum zal bij een aantal proefpersonen alvleeskliersap afgenomen worden.
 • Een aantal patiënten neemt eenmalig deel aan een focusgroep bijeenkomst. 
 • Een aantal patiënten krijgen eenmalig een extra vragenlijst

Toelichting: Beide onderdelen zijn niet verplicht. Deelname aan de studie is ook mogelijk zonder het verzamelen van deze data.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Franciscus
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Hagaziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Martini Ziekenhuis
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Spectrum Twente
 • Noordwest Ziekenhuisgroep
 • Radboudumc
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Antonius Ziekenhuis
 • Tergooi
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis Bernhoven

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A prospective evaluation of pancreatic cyst surveillance, based on the consensus statement, formulated by the European study group on cystic tumours of the pancreas

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • alvleesklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

5000, in Nederland 2500

Initiatiefnemers

Erasmus MC, ROTTERDAM

Coördinatoren

M.L.J.A. (Marloes) Sprij, Erasmus MC

Goedkeuring

Vermelding in trialregister: 

Meer informatie

Nederlandse titel: Een prospectieve evaluatie van pancreas cyste surveillance, gebaseerd op de consensus verklaring, geformuleerd door de Europese werkgroep voor cysteuze tumoren van de pancreas.

Kijk op de website van de Pacyfic studie voor nog meer (patiënten)informatie over dit onderzoek en op DPCG-PACYFIC voor meer informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

22-04-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.