KEYNOTE-992 / MK3475-992 - studie (Spierinvasieve blaaskanker)

 • Open sinds 01-06-2020

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met spierinvasieve blaaskanker. In dit onderzoek wordt het middel pembrolizumab gecombineerd met chemoradiotherapie* en vergeleken met chemoradiotherapie en een nepmiddel (placebo).

*Toelichting:
Chemoradiotherapie is een combinatie van chemotherapie en radiotherapie (bestraling).

Doel onderzoek

 • Uitzoeken hoe veilig en werkzaam het middel pembrolizumab in combinatie met chemoradiotherapie is voor de behandeling van spierinvasieve blaaskanker. De werking van de combinatietherapie pembrolizumab met chemoradiotherapie wordt vergeleken met de werking van chemoradiotherapie in combinatie met een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.
 • Uitzoeken hoe het lichaam omgaat met pembrolizumab.
 • Uitzoeken of pembrolizumab in combinatie met chemoradiotherapie patiënten langer helpt te leven, met een betere kwaliteit van leven.

Pembrolizumab is een goedgekeurd middel voor de behandeling van verschillende soorten kanker, alleen nog niet voor spierinvasieve blaaskanker. Het gebruik van pembrolizumab in combinatie met chemoradiotherapie wordt in dit onderzoek als experimenteel beschouwd.

Pembrolizumab is een immuuntherapie en werkt door het afweersysteem te helpen kankercellen te vernietigen. Immuuntherapie activeert het afweersysteem van het lichaam. Met dit onderzoek wordt onderzocht of pembrolizumab in combinatie met chemoradiotherapie meer effect heeft op de ziekte, dan behandeling met alleen chemoradiotherapie.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met spierinvasieve blaaskanker.
 • Patiënten hebben een zogenaamde TURBT-ingreep ondergaan: een zogenaamde transurethrale resectie van een blaastumor. Bij deze ingreep worden kankercellen weggebrand met behulp van elektrische stroom.
 • Patiënten komen in aanmerking voor chemoradiatie.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende werkende orgaanfuncties.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen/zitten. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 jaar. De patiënt wordt ongeveer 1 jaar behandeld, daarna volgt een periode van ongeveer 1 jaar met nacontroles.

 • Screening (geschiktheidsonderzoek): om te bepalen of de patiënt mee kan doen, worden onder andere de volgende onderzoeken gedaan:
  • Lichamelijk onderzoek
  • Bloed- en urineonderzoek
  • Hartfilmpje (ECG)
  • Meting van lengte, bloeddruk, hartslag en gewicht
  • Biopsie (afname van een klein stukje weefsel) van de tumor.
  • Resultaten van de TURBT-ingreep worden bekeken.
  • Cystoscopie (indien nog niet beschikbaar). Dit is een inwendig onderzoek van de plasbuis of de blaas.
  • CT- of MRI-scan (indien nog niet beschikbaar)
 • Behandelfase
  Alle proefpersonen krijgen de standaardbehandeling met chemoradiotherapie. Daarnaast krijgt de helft van de proefpersonen pembrolizumab, de andere helft krijgt placebo. Loting bepaalt welke behandeling de patiënt krijgt. Er is een kans van 1 op 2 dat de patiënt pembrolizumab krijgt.

Bezoeken en metingen

 • De patiënt komt in de eerste 6 weken minimaal 1 keer per 3 weken naar het ziekenhuis. Daarna ongeveer 1 keer per 6 weken. Een bezoek duurt ongeveer 2-4 uur. Het volgende kan dan gebeuren:
  • De patiënt krijgt pembrolizumab of een placebo via een infuus.
  • Er vindt lichamelijk onderzoek plaats bij ieder bezoek. Hierbij worden de vitale functies en het gewicht gemeten.
  • De patiënt vult vragenlijsten in op een tablet.
  • Per bezoek wordt bloed en urine afgenomen.
  • De patiënt krijgt een inwendig onderzoek van de plasbuis of de blaas (cystocopie), en CT- of MRI-scans om te controleren of de kanker beter of slechter wordt.
 • Nacontrole
  • Ongeveer 30 dagen na de laatste toediening van pembrolizumab of het placebo, of voordat de patiënt aan een nieuwe behandeling tegen de kanker begint, komt de patiënt terug voor een vervolgbezoek. Dit bezoek is bedoeld om de veiligheid te controleren.
  • Hierna begint de periode van nacontroles. Dit duurt ongeveer een jaar. De patiënt komt dan ongeveer elke 3 maanden (of vaker) naar het ziekenhuis of wordt ongeveer elke 3 maanden (of vaker) gebeld om te vragen hoe het gaat.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van pembrolizumab zijn:

 • Jeukende huid
 • Dunne of waterige ontlasting
 • Hoesten

Bijwerkingen van standaard chemoradiotherapie (CRT):
De behandeld arts zal de bijwerkingen en mogelijke risico’s beschrijven van de chemotherapie en bestraling die de patiënt standaard krijgt.

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksmiddel.
 • Mogelijke nadelige effecten of ongemakken van de metingen en (extra) testen in het onderzoek.
 • De patiënt is extra tijd kwijt.
 • Mogelijk een extra of een langere ziekenhuisopname.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial to Study the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Chemoradiotherapy (CRT) versus CRT Alone in Participants with Muscle-invasive Bladder Cancer (MIBC) (KEYNOTE-992)

Kankersoort

 • spierinvasieve blaaskanker

Fase trial

III

Maximaal aantal patiënten

636 (waarvan in Nederland 20)

Initiatiefnemers

Merck Sharp & Dohme Corp.

Coördinatoren

Dr. van der Heijden, NKI-AVL

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase 3-onderzoek naar pembrolizumab/placebo in combinatie met chemoradiotherapie (CRT) bij deelnemers met spierinvasieve blaaskanker.

Kijk op DUOS - KEYNOTE-992 voor meer informatie over dit onderzoek. 

Datum laatste controle

27-05-2021