ProStaPET-studie (Prostaatkanker)

  • Prostaatkanker
  • Open sinds 01-06-2019

Onderzoek naar medische beeldvorming (scans) bij prostaatkanker. Er worden twee soorten scans met elkaar gecombineerd: de PSMA PET-scan en de prostaat MRI-scan.

Doel onderzoek

Om tot een juiste behandeling van prostaatkanker te komen, is het van groot belang om precies te weten waar de tumor zich bevindt en hoe groot de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. In dit onderzoek worden voorafgaand aan de prostaatoperatie twee soorten scans met elkaar gecombineerd: de PSMA PET-scan en de prostaat MRI-scan. Er wordt onderzocht of de prostaattumor hierdoor nog beter in kaart kan worden gebracht. Er wordt nog wel een standaard MRI gemaakt om deze te vergelijken met de PSMA PET/MRI scan.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten met prostaatkanker bij wie de prostaat operatief wordt verwijderd.
  • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Bij deelname aan het onderzoek krijgt de patiënt een combinatie van twee scans in één onderzoek: een PSMA PET-scan en prostaat MRI-scan. Dit betekent dat de patiënt in plaats van twee losse scans van circa 30-40 minuten op 2 verschillende dagen, nu één lange scan (PET/MRI) van circa 60-70 minuten krijgt. Op dezelfde dag krijgt de patiënt nog wel de standaard MRI scan om deze te vergelijken met de PET/MRI.

Na afloop van de prostaatoperatie wordt het prostaatweefsel bekeken door een patholoog. Voor onderzoeksdoeleinden zal de patholoog de gehele prostaat nauwkeurig onderzoeken. Voor de patiënt is de procedure na de operatie volledig gelijk aan de gebruikelijke gang van zaken.

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Niet van toepassing.

Extra belasting voor patiënt

Dit onderzoek heeft geen specifieke nadelen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Amsterdam UMC locatie VUMC

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Prospective analysis of Prostate cancer Staging with [18F]PSMA PET/MRI and multiparametric MRI – comparison to radical prostatectomy specimens

Kankersoort

  • prostaatkanker

Fase trial

Pilot

Maximaal aantal patiënten

40

Initiatiefnemers

Amsterdam UMC locatie VUmc

Coördinatoren

drs. Y.J.L. Bodar, Amsterdam UMC locatie VUMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen.

Vermelding in trialregister:

  • Register CCMO: deze studie is niet WMO-plichtig

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een prospectieve analyse van prostaatkanker diagnostiek met de [18F]PSMA PET/MRI en multiparametrische MRI – vergelijking met radicale prostatectomie weefsel en prostaatbiopten.

Datum laatste controle

29-11-2020