HOVON 152 - studie (diffuus grootcellig B-cel lymfoom)

  • Open sinds 31-07-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Doel onderzoek

HOVON 152: Onderzoek naar het effect van DA-EPOCH-R kuren gevolgd door nivolumab kuren bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom met een bewezen afwijking van het MYC gen en het BCL2 gen en/of het BCL6 gen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

  • Informatie deelnemende ziekenhuizen via www.hovon.nl

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

HOVON 152: Onderzoek naar het effect van DA-EPOCH-R kuren gevolgd door nivolumab kuren bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom met een bewezen afwijking van het MYC gen en het BCL2 gen en/of het BCL6 gen.

Kankersoort

  • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

102; 97 in Nederland

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL63247.029.17

Datum laatste controle

13-09-2021