HOVON 152 DLBCL (diffuus grootcellig B-cel lymfoom)

 • Non-hodgkinlymfoom
 • Open sinds 31-07-2018

De informatie van deze studie is verkort weergegeven. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden via: HOVON

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Amsterdam UMC locatie VUMC
 • Dijklander Ziekenhuis
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Erasmus MC
 • Flevoziekenhuis
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • Isala Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Maxima Medisch Centrum locatie Eindhoven
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Radboudumc
 • Spaarne Gasthuis
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

HOVON 152: Onderzoek naar het effect van DA-EPOCH-R kuren gevolgd door nivolumab kuren bij patiënten met een diffuus grootcellig B-cel lymfoom met een bewezen afwijking van het MYC gen en het BCL2 gen en/of het BCL6 gen.

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • non-hodgkinlymfoom

Fase trial

II

Maximaal aantal patiënten

102; 90 in Nederland

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:
Register CCMO: NL63247.029.17

Datum laatste controle

26-06-2020