COMBO - studie (Schildklierkanker)

  • Gesloten voor deelname sinds 01-05-2024

Dit onderzoek is inmiddels gesloten voor deelname. Indien er informatie beschikbaar is over onderzoeksresultaten dan wordt dit getoond onder het kopje onderzoeksresultaten.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe patiënten met schildklierkanker het beste over de behandeling geïnformeerd kunnen worden en hoe de mening van de patiënt meegenomen kan worden in de keuze voor een behandeling. Voor dit onderzoek is er speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Er wordt gekeken wat de patiënt vindt van dit materiaal. Daarnaast worden twee voorlichtingsmethoden met elkaar vergeleken: de standaardmethode en de nieuwe methode. In de standaardmethode wordt de patiënt op de gebruikelijke manier begeleid door de artsen en andere hulpverleners, In de nieuwe methode wordt daarnaast ook het nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal gebruikt.

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

  • Groep 1 krijgt voorlichting via de standaardmethode.
  • Groep 2 krijgt voorlichting via de nieuwe voorlichtingsmethode.

Patiënten krijgen in een periode van 4 weken op 2 tijdstippen een aantal vragen voorgelegd. De vragen gaan over de gezondheid en over de mening van de patiënt over de behandeling.
Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer 30 minuten per keer. Ook wordt het volgende gesprek tussen patiënt en arts opgenomen (alleen geluid-, geen beeldopname) om te kijken of en hoe de nieuwe voorlichtingsmethode het gesprek met de arts beïnvloedt. Als de patiënt in groep 2 (nieuwe voorlichtingsmateriaal) is ingeloot, dan kan de patiënt dit lezen (duurt ongeveer 30 minuten).

De behandeling wordt gestopt als

  • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
  • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Aangezien dit onderzoek geen behandeling is (met geneesmiddelen bijv.) zijn er geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt

Patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten.

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Focus on values to stimulate shared decisions in patients with thyroid cancer: A multifaceted Communication Booster (COMBO)

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

  • schildklierkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

128

Initiatiefnemers

Radboudumc, Nijmegen

Coördinatoren

Drs. Rosalie Koot, Radboudumc

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Wat vinden patiënten met schildklierkanker belangrijk?

Datum laatste controle

01-05-2024

Aanmelden voor deze trial

Wil je meedoen aan deze trial? Bespreek dit dan met je arts. Hij of zij kan beoordelen of je in aanmerking komt. Ook kun je inhoudelijke vragen over de trial met je arts bespreken.

Tip: Neem in elk geval de naam van de trial mee naar je arts.