CICILIA- studie (Meerdere solide kankersoorten)

 • Open sinds 01-12-2019

Onderzoek naar een onderzoeksbehandeling voor patiënten met een solide tumor* in een gevorderd stadium of een uitgezaaide solide tumor. Er wordt onderzoek gedaan naar het nieuwe medicijn CyPep-1 als monotherapie, en als combinatietherapie met pembrolizumab.

Doel onderzoek

Deze studie onderzoekt hoe veilig het nieuwe middel CyPep-1 is wanneer het in tumoren geïnjecteerd wordt en of het werkzaam is als alleen het middel CyPep-1 toegediend wordt (monotherapie). Of als CyPEP-1 gecombineerd wordt toegediend met pembrolizumab (combinatietherapie).

CyPep-1 is een kleine molecuul (peptide) dat in een laboratorium is ontwikkeld. CyPep-1 bindt zich aan de tumorcellen en verandert de buitenrand (membraan) ervan. Door deze verandering lekt de inhoud uit de cel en sterft de cel uiteindelijk. Door deze lekkage wordt het immuunsysteem van het lichaam aangespoord om meer tumorcellen in hetzelfde gebied te doden. Omdat CyPep-1 maar klein is, wordt CyPep-1 in de tumor geïnjecteerd, om zo dicht mogelijk in de buurt van de tumorcellen te komen. Zo hoeft CyPep-1 niet het hele lichaam door om de tumor te bereiken. In dit onderzoek wordt CyPep-1 voor het eerst geïnjecteerd bij proefpersonen met een gevorderd stadium in een bepaald type kanker. In eerder onderzoek is CyPep-1 getest als een crème.

In dit onderzoek wordt ook voor het eerst de combinatietherapie getest van CyPep-1 met een ander medicijn, genaamd pembrolizumab. Pembrolizumab is een standaardbehandeling voor patiënten met kanker in een gevorderd stadium.

Pembrolizumab is een medicijn dat het immuunsysteem activeert. Tumorcellen kunnen blokkerende signalen afgeven aan het immuunsysteem, waardoor het immuunsysteem de tumorcellen niet meer kan aanvallen. Pembrolizumab remt deze blokkerende signalen. Het immuunsysteem raakt hierdoor weer actief en kan de tumorcellen doden. Het wordt verwacht dat het immuunsysteem een extra stimulans krijgt als CyPep-1 en pembrolizumab gecombineerd worden.

Daarnaast wordt onderzocht of CyPep-1 ook veilig geïnjecteerd kan worden in uitzaaiingen in de lever.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

 • In deel 1 wordt CyPep-1 in verschillende sterktes getest om de veiligste dosis te bepalen en de verdraagzaamheid van CyPep-1 te bekijken;
 • In deel 2:
  o Wordt onderzocht hoe werkzaam CyPep-1 is als monotherapie voor solide tumoren* in een gevorderd stadium of uitgezaaide solide tumoren.
  o Wordt onderzocht hoe werkzaam CyPep-1 is in combinatie met pembrolizumab als behandeling voor solide tumoren in een gevorderd stadium of uitgezaaide solide tumoren.
  o Wordt onderzocht hoe veilig en werkzaam CyPep-1 is als monotherapie voor de behandeling van uitzaaingen in de lever van een solide tumor in een gevorderd stadium.

*Toelichting solide tumor:
Kanker die ontstaat in een orgaan heet solide kanker of een solide tumor. Solide betekent: vast, hecht en stevig. Door ongecontroleerde celdeling ontstaat er een gezwel. Voorbeelden van een solide tumor zijn: darmkanker, longkanker en borstkanker.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten hebben een gevorderde en/of uitgezaaide solide tumor, die niet meer te opereren of te genezen is en voor wie er geen standaard behandeling (meer) beschikbaar is.
 • De tumor moet toegankelijk zijn voor de injectie met CyPep-1.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben een levensverwachting van minimaal 3 maanden.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënt en zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten gebruiken anti-conceptie omdat niet bekend is wat de invloed van CyPep-1 is op het ongeboren kind.
 • Patienten gaan akkoord met het afnemen van meerdere biopten (stukjes weefsel) in de loop van de studie.
 • Alleen voor patiënten die deelnemen aan de monotherapie CyPep-1 tegen uitzaaiingen in de lever: patiënt dient een uitzaaiing in de lever te hebben.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek: om te bepalen of de patiënt mee kan doen (dit duurt 4 weken).

 • Onderzoeksbehandeling:
  Monotherapie met CyPEP-1 ook voor de patiënten met uitzaaiingen in de lever: 
  • een behandelkuur duurt 6 weken. Tijdens deze kuur wordt Cypep-1 drie keer geïnjecteerd in 1 of meer tumorlocaties of uitzaaiingen in de lever in week 1, 3 en 5.
  • voor week 6 wordt een nieuw biopt (stukje weefsel) uit de tumor genomen.
  • week 8: radiologische beoordeling (bijv. CT-en/of MRI-scan of echo).
  • Als na de eerste behandelkuur van 6 weken blijkt dat de tumor stabiel is of is gekrompen, kan de patiënt opnieuw een behandelkuur van 6 weken krijgen.

 • Combinatietherapie met CyPEP-1 en pembrolizumab:
  • Er is extra bezoek in week 4 om prembrolizumab toe te dienen. Pembrolizumab wordt toegediend door middel van intraveneuze (IV) infusie. Dit betekent dat het medicijn via een naald in de ader wordt toegediend.
  • De rest van de kuur is hetzelfde als de behandelkuur van de CyPep-1 monotherapie.

 • Controlebezoeken (follow-up)
  • radiologische beoordeling (bijv. CT-en/of MRI-scan of echo)
  • lichamelijk onderzoek
  • controleren van mogelijke bijwerkingen
  • bloed- en urineonderzoek.

De onderzoeksbehandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De sponsor (Cytovation) of de overheid of een medisch-ethische toetsingscommissie besluit het onderzoek te stoppen.

Bijwerkingen

Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Uit dieronderzoeken waarbij Cypep-1 in de tumor is geïnjecteerd, zijn de volgende bijwerkingen waargenomen (deze bijwerkingen kunnen anders zijn dan bij mensen):

 • Roodheid van de huid en tandvlees
 • Overgevoeligheid
 • Afname aantal witte bloedcellen in het bloed
 • Toename aantal onrijpe rode bloedcellen in het bloed
 • Toename van het enzym creatinekinase in het bloed.
 • De injectie met CyPep-1 in de tumor kan pijn, ongemak en plaatselijke zwelling veroorzaken.

Uit onderzoeken waarbij pembrolizumab is toegediend bij mensen met gevorderde kanker, zijn dit de meest voorkomende bijwerkingen die zijn waargenomen:

 • Hoofdpijn, vermoeidheid en slapeloosheid
 • Misselijkheid en diarree
 • Gewrichtspijn
 • Bloedarmoede
 • Jeuk en huidirritaties
 • Verschillende immuun gerelateerde bijwerkingen
 • De IV infusie met pembrolizumab kan pijn, zwelling, roodheid, bloeding en jeuk van de huid veroorzaken.

Extra belasting voor patiënt

 • Extra tijd kwijt voor ziekenhuisbezoek
  o Monotherapie CyPep-1, ook voor patiënten met uitzaaiingen in de lever: Voor een kuur komt de patiënt 4 keer in 6 weken naar het ziekenhuis. Een bezoek duurt tussen de 4 en 6 uur.
  o Combinatie therapie CyPep-1 en pembrolizumab: Voor een kuur komt de patiënt 5 keer in 6 weken naar het ziekenhuis. Een bezoek duurt tussen de 4 en 6 uur.
 • Extra metingen, lichamelijk onderzoek en bloedafname
 • Mogelijke bijwerkingen
 • Afname van meerdere biopten uit de tumor
 • Extra CT- en of MRI-scans.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Erasmus MC
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Een onderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid te beoordelen van meerdere doses CyPep-1 bij proefpersonen met kanker in een gevorderd stadium

Kankersoort

 • onderzoeken voor meerdere groepen kankerpatiënten

Fase trial

I/II

Maximaal aantal patiënten

45

Initiatiefnemers

Cytovation

Coördinatoren

Dr. F. Opdam, Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Dr. F.A.L.M. Eskens, Erasmus Medisch Centrum (EMC)
Dr. Gort, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Prof. Dr. Gelderblom, Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Een ‘first-in-human’, open-label fase I/IIa-onderzoek met dosisescalatie gevolgd door dosisuitbreiding ter beoordeling van de veiligheid, primaire werkzaamheid en farmacokinetiek van intratumorale CyPep-1 bij patiënten met solide vormen van kanker in een gevorderd stadium.

Datum laatste controle

30-09-2021