UNITED - studie (Dikkedarmkanker)

 • Open sinds 01-02-2018

Onderzoek naar een nieuwe methode om de diagnose en prognose van dikkedarmkanker nog beter vast te stellen door ook de omgevingscellen (het stroma) mee te nemen in de diagnose. Deze nieuwe methode maakt het mogelijk in de toekomst beter te kunnen bepalen of de patiënt na de operatie wel of niet chemotherapie krijgt.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een methode van het beoordelen van de omgevingscellen (het stroma) uit het tumorweefsel in de landelijke richtlijnen te laten opnemen. De kans op genezing van dikkedarmkanker is onder andere afhankelijk van het stadium van de tumor op het moment van diagnose. De patholoog bestudeert het tumorweefsel onder de microscoop. Op basis van het stadium en hoe het tumorweefsel eruit ziet, wordt bepaald wat de prognose is en of de patiënt chemotherapie krijgt. Sinds enkele jaren is bekend dat bepaalde omgevingscellen (het stroma) in het tumorweefsel ook een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij de terugkeer van ziekte en de kans op genezing. Momenteel wordt dit nog niet meegenomen in de richtlijnen. Nu is er echter een methode ontwikkeld om deze informatie van het stroma mee te kunnen nemen in de diagnose. In dit onderzoek leren pathologen deze nieuwe methode aan en gaan we deze uiteindelijk trachten toe te voegen aan de huidige diagnostiekmethode.

Toelichting patholoog:
Een patholoog is een medisch specialist die bepaalt wat de aard van de afwijking of ziekte is door cellen en weefsel van patiënten te onderzoeken. Dit cel- en weefselmateriaal ontvangt de patholoog van andere medische specialisten zoals van chirurgen, huidartsen of maag-, darm en leverartsen.

Wordt er geloot?

Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met dikkedarmkanker die hiervoor geopeerd zullen worden, met het doel te genezen.
 • Na de operatie vastgesteld is dat het weggehaalde tumorweefsel stadium 2 of 3 is.
 • Patiënten die in de afgelopen 10 jaar geen kanker hebben gehad (met uitzondering basaalcelcarcinoom van de huid en baarmoederhalskanker in situ).
 • Patiënten die 18 jaar of ouder zijn en hebben toestemming gegeven voor deelname.

Behandeling

Dit onderzoek betreft geen behandeling. De patiënt doet mee aan de studie door toestemming te geven aan de chirurg om extra onderzoek naar zijn/haar tumorweefsel te mogen doen. Daarnaast worden de gegevens van de patiënt op verschillende tijdstippen (ongeveer na 3 maanden, 1, 2 en 3 jaar) na de operatie opgevraagd bij de behandelend arts. Het is voor het onderzoek van belang hoe het ziekteverloop is geweest van de patiënt. 

Bijwerkingen

Dit onderzoek is geen behandeling. Er zijn daarom geen bijwerkingen te melden.

Extra belasting voor patiënt

Er wordt geen extra weefsel afgenomen en de patiënt hoeft niet extra op controle te komen. De studie is daarom niet belastend voor de patiënt en heeft geen nadelen.

Deelnemende ziekenhuizen

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • ADRZ
 • Deventer Ziekenhuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Vlietland Ziekenhuis
 • HMC
 • IJsselland Ziekenhuis
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Meander Medisch Centrum
 • Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht e.o.
 • Reinier de Graaf Gasthuis
 • Spaarne Gasthuis
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel

Uniform Noting for International application of the Tumour-stroma ratio as Easy Diagnostic tool. Chemotherapy or not? - Practice changing approach for the selection of patients for accurate chemotherapy treatment after colon cancer diagnosis

Website

Ga naar studie website

Kankersoort

 • dikkedarmkanker

Fase trial

anders

Maximaal aantal patiënten

1500, 500 - 1000 patiënten in Nederland

Initiatiefnemers

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden

Coördinatoren

Drs. M. Polack, LUMC

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe diagnostische methode is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

 • Nederlands Trialregister: NTR7270

Meer informatie

Nederlandse titel
Een praktijk veranderende benadering voor het selecteren van patiënten voor optimale behandeling met of zonder chemotherapie na de diagnose van dikke darmkanker.

Extra informatie

Datum laatste controle

17-05-2021