Voor onderzoekers

Aanbieden wetenschappelijk onderzoek voor publicatie

Opslaan

Een medisch-wetenschappelijk onderzoek (trial) kan alleen worden aangeboden voor plaatsing op deze site door of namens de landelijke studiecoördinator.

Hoe bied ik een onderzoek aan?

  • Lees eerst de criteria en voorwaarden voor het plaatsen van een onderzoek.
  • Controleer of het onderzoek al op de website is opgenomen.
  • Zo niet, vul dan de gegevens over het onderzoek in op het formulier trial aanbieden
  • Wilt u de velden zo compleet mogelijk invullen?
  • Voeg vervolgens het studieprotocol en de patiënteninformatie toe.
  • Mocht daartoe aanleiding zijn, dan neemt de redactie contact met u op. 

Door het onderzoek aan te bieden, verklaart de aanbieder:

  • Dat het aangemelde onderzoek voldoet aan de voorwaarden voor het uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek (met geneesmiddelen) .
  • Dat het feit dat het onderzoek bij deze site wordt aangemeld en de daarbij gegeven informatie eveneens aan de METC in het kader van de toetsing van het protocol is of wordt voorgelegd en onderdeel is van het positieve oordeel van de METC.

Door het onderzoek aan te bieden, vrijwaart de aanbieder:

De beheerders van de site van aanspraken in welke vorm dan ook voor schade die kan ontstaan doordat informatie over het onderzoek in strijd is met het hiervoor bepaalde of anderszins onrechtmatig is aangeboden of onjuist is.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Ir. Gastel, S.M. van, Dr. Evers, M.P.J., Ir. Hoeijmakers, K.M.H.