Onderzoek

Onderzoek naar medicinale cannabis

Opslaan

Cannabis is een van de meest onderzochte planten in de wetenschap. Tot nu toe zijn er minstens 10.000 artikelen over gepubliceerd. Deze gaan vooral over het recreatieve drugsgebruik van cannabis. Dit is drugsgebruik ter ontspanning of plezier. Maar er komen ook steeds meer onderzoeken naar medicinaal gebruik van cannabis, onder andere naar de werkzaamheid en de toedieningsvorm.

Er is dus veel onderzoek naar cannabis gedaan. Toch lijkt de wetenschap nog maar weinig zeker te weten 
over de medicinale eigenschappen van cannabis. Dat komt doordat er veel meer studies gedaan worden naar misbruik van cannabis. En omdat er nog maar weinig goede onderzoeken zijn uitgevoerd waarbij cannabis op patiënten wordt getest. Dit soort onderzoeken heet klinische studies.

Onderzoek naar de medicinale effecten van cannabis

Tussen 1975 en 2012 zijn er minstens 140 klinische studies uitgevoerd met de cannabisplant of met zuivere cannabinoïden. In totaal deden zeker 9000 patiënten mee aan deze onderzoeken. Ze hadden allerlei soorten aandoeningen.

Op basis van de gegevens uit deze studies kan worden geconcludeerd dat cannabinoïden vooral effectief zijn: 

  • als pijnstiller bij chronische neuropatische pijn
  • voor het opwekken van eetlust en het verminderen van braken bij (de behandeling van) ziekten zoals kanker, aids en hepatitis C
  • voor de behandeling van diverse symptomen van multiple sclerose (MS)

Daarnaast hebben cannabinoïden goede resultaten bij: 

  • de behandeling van klachten als gevolg van ruggenmergschade
  • bepaalde darmziektes
  • het syndroom van Gilles de la Tourette
  • hyperactiviteitstoornis (ADHD)
  • allergieën
  • epilepsie
  • glaucoom

Systematische reviews naar medicinale cannabis 

Er zijn ook diverse systematische reviews naar (medicinale) cannabis gedaan. Hierbij geven onderzoekers een overzicht en een analyse van medisch-wetenschappelijk onderzoek over een specifiek onderwerp. Dat gebeurt aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie. 

De meest recente systematische review is van de Universiteit van Maastricht uit 2015. Het is een literatuuranalyse van de resultaten van 79 studies naar medicinale cannabis. Aan deze studies deden in totaal 6462 deelnemers mee. 

De meeste studies lieten zien dat cannabinoïden de symptomen verbeterden. Maar die verbanden waren niet in alle studies statistisch significant. Dat betekent dat de verbetering van symptomen ook toeval kon zijn. 

Er werd een matig bewijs gevonden voor gunstige effecten bij de behandeling van chronische neuropatische pijn en spasticiteit als gevolg van multipele sclerose. 

Het bewijs was zwak voor de verbetering van misselijkheidsklachten bij chemotherapie, gewichtstoename bij hiv, slaapstoornissen en Tourette. 

De verbetering van angststoornissen was het minst bewezen. 

De beweringen dat cannabinoïden geen effect zouden hebben op psychose of depressie bleken slechte bewijzen te hebben. Wel was er een verhoogd risico op kortetermijnbijwerkingen zoals duizeligheid, droge mond, misselijkheid, moeheid, slaperigheid, euforie, overgeven, desoriëntatie, sufheid, verwardheid, evenwichtsstoornissen en hallucinaties. 

Er is geen verschil gevonden in resultaten bij verschillende typen cannabinoïden of toedieningswijze.

Onderzoek naar de kankerremmende werking van cannabis

Laboratoriumstudies op proefdieren en op geïsoleerde kankercellen hebben aangetoond dat cannabinoïden tumorgroei kunnen remmen. Maar alleen in bepaalde omstandigheden. Ze zetten kankercellen ertoe aan zichzelf te vernietigen. Ze remmen de vorming van bloedvaten. En ze gaan ingroei in omliggende weefsels, uitzaaiing en celdeling tegen. Daarom wordt nu onderzocht of cannabis ook gebruikt kan worden bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker.

Het is nog te vroeg om te stellen dat cannabis kanker bij mensen kan genezen. Wees dus kritisch als u iemand u producten aanbiedt en beweert dat u hiermee van kanker kunt genezen. Overleg altijd met uw arts.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: april 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Hazekamp, A. (overige deskundige), Drs. Wagteveld (anesthesioloog)