Wat is…?

Psychosociaal onderzoek

Opslaan


In Nederland wordt steeds meer onderzoek gedaan op psychosociaal gebied bij (ex-) patiënten met kanker. Bijvoorbeeld naar:

  • de (late) gevolgen van kanker en de behandeling op kwaliteit van leven
  • ervaren symptomen
  • zorggebruik en maatschappelijke implicaties (onder meer terugkeer naar werk, verkrijgen van verzekeringen en hypotheken). 

Door de gevolgen te onderzoeken, wil men meer te weten komen over bijvoorbeeld:

  • de invloed van kanker op het dagelijks leven van mensen.
  • het gebruik van gezondheidszorg.
  • de tevredenheid van patiënten over de ontvangen informatie.

De mate waarin gedragswetenschappelijk of psychosociaal onderzoek met mensen medisch is en daarmee onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, hangt af van de mate van waarin het onderzoek in beginsel leidt tot nieuwe inzichten in de medische wetenschap c.q. geneeskunst.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Evers, M.P.J., Ir. Gastel, S.M. van, Ir. Hoeijmakers, K.M.H.