Wat is…?

Bestraling in combinatie met hyperthermie

Opslaan

Bestraling is de behandeling van kanker met straling. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het doel van bestraling is kankercellen te vernietigen. Daarbij wordt geprobeerd gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen.

Krijg je hyperthermie in combinatie met (uitwendige) bestraling, dan word je gedurende een aantal weken een aantal keer per week bestraald. Eén keer per week wordt de bestralingssessie gecombineerd met een hyperthermiebehandeling. Doel is het effect van de bestralingsbehandeling te versterken.

De hyperthermie vindt binnen enkele uren na de bestraling plaats. Meestal is hiervoor geen opname nodig.

Hoe vaak je wordt behandeld met hyperthermie hangt af van de soort kanker die je hebt en de grootte van het gebied dat behandeld wordt.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: januari 2018

Dit artikel is geschreven door kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Crezee, J. (overige deskundige), Dr. Franckena, M. (radiotherapeut), Drs. Kolff, M.W. (radiotherapeut)