Bijwerkingen en klachten van diepe hyperthermie

Deze informatie is gecontroleerd door deskundigen.

Naar colofon

Opslaan

Sommige mensen vinden opwarming van het lichaam onaangenaam. Ze hebben moeite met de eerste behandelingen, vanwege de spanning en onwennigheid. Later wordt het wat makkelijker.

Katheters kunnen klachten geven

Mogelijk zijn bij jou katheters (dunne buisjes) in het behandelgebied ingebracht om ook daar de temperatuur te kunnen meten. Als je meerdere keren met hyperthermie behandeld wordt, kunnen deze katheters blijven zitten tot alle behandelingen achter de rug zijn. Je kunt dan last krijgen van:

  • roodheid en ontsteking
  • verlies van vocht langs de katheter(s)

Het is heel belangrijk dat je deze klachten meldt aan je hyperthermiebehandelaar of bestralingsarts.

Je kunt ook op andere manieren last hebben van de katheter(s) omdat je ze voelt zitten. Vind je deze klachten hinderlijk, bespreek ze dan met de behandelaar of arts. Eventueel wordt besloten om de katheter(s) te verwijderen. Ze worden dan meestal niet opnieuw geplaatst.

Bijwerkingen bij diepe hyperthermie

Mensen kunnen een diepe hyperthermie behandeling heel verschillend ervaren. Mogelijke bijwerkingen zijn:

  • vermoeidheid
  • branderigheid bij het plassen
  • soms: onderhuidse brandwond of brandblaar op de huid

Vermoeidheid

Hyperthermie zorgt voor vermoeidheid en een futloos gevoel. Vooral op de dag zelf en de dag na de behandeling.

Klachten bij het plassen

Sommige mensen krijgen klachten bij het plassen door het inbrengen en verwijderen van een blaaskatheter. Branderigheid bij het plassen kan 1 of een paar dagen aanhouden. Als deze klachten voor jou hinderlijk aanwezig blijven en/of gepaard gaan met koorts, raadpleeg dan je arts.

Brandwonden of blaren

Soms ontstaat een brandwond in dieper liggend vetweefsel door een te hoge temperatuur tijdens de behandeling. Dit gebeurt bij hooguit 10% van de patiënten. Onder de huid is dan een bobbel of schijf te voelen. Die kan enkele dagen tot weken een beetje gevoelig of pijnlijk zijn. Na enige maanden verdwijnt de bobbel vanzelf weer. 

Een enkele keer ontstaat er een brandwond in spierweefsel. Daardoor doet de spier pijn bij bewegen, bijvoorbeeld na een eerste keer sporten. Ook deze klacht verdwijnt vanzelf na enkele dagen tot weken.

Om brandwonden op de huid te voorkomen wordt de huid tijdens de behandeling goed gekoeld met 1 of meer waterzakken. Desondanks kan het ook op de huid toch te warm zijn geworden. Daardoor kan een blaar ontstaan. Een blaar doet meestal geen pijn en geneest doorgaans binnen 2 maanden.

De behandelingen hoeven voor een brandwond in vet- of spierweefsel of een blaar niet onderbroken te worden. Bij de volgende behandelingen met hyperthermie worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Bijvoorbeeld door een blaar af te dekken, gebruik te maken van een extra thermometer of door een applicator anders in te stellen.

Andere klachten

Heb je last van andere klachten na een hyperthermiebehandeling? En vraag je je af of deze klachten met de behandeling te maken hebben? Bespreek dit dan met je arts.

Colofon

Met medewerking van:

Foto Hans Crezee

Dr. Hans Crezee

Onderzoeker, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Persoonlijke pagina

Dr. Martine Franckena

Radiotherapeut, Erasmus MC

Drs. Willemijn Kolff

Radiotherapeut, Amsterdam UMC (locatie AMC)

Gemaakt door de redactie van kanker.nl

Laatste update: januari 2018