Verschillende vormen

Small molecules

Opslaan

Small molecules werken binnenin een cel. Ze kunnen signalen in de cel blokkeren. Daardoor kan een kankercel zich bijvoorbeeld niet meer delen of gaat een kankercel dood. De Nederlandse term voor small molecules is kleine moleculen.

Voorbeelden van small molecules zijn:

  • imatinib
  • sunitinib
  • lenalidomide
  • everolimus

Small molecules als angiogeneseremmers

Sommige small molecules kunnen ook worden ingezet als angiogeneseremmer. Deze remmen de vorming van nieuwe bloedvaten in de buurt van de tumor. Als kankercellen te weinig zuurstof of voedingsstoffen krijgen, gaan ze groeifactoren aanmaken. Groeifactoren zorgen ervoor dat bloedvaten in de buurt van de tumor nieuwe bloedvaten gaan maken in de richting van de tumor. Small molecule angiogeneseremmers kunnen de receptoren voor deze groeifactoren blokkeren en daarmee de angiogenese remmen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Drs. Cirkel, G.A. (internist, overige deskundige), Dr. Herpen, M.L. van (medisch oncoloog), Mallo, H. (verpleegkundig specialist)