Verschillende vormen

Massage

Opslaan

Massage is het met de hand stimuleren van de huid en de onderliggende weefsels. De mate van druk kan verschillen.

In de complementaire zorg worden vaak eenvoudige massages gegeven door verpleegkundigen of fysiotherapeuten. Meestal van de hand, voet, rug, nek, schouders en/of het gezicht. Ook naasten kunnen eenvoudige massages geven.

Een massage kan:

 • ontspannend werken
 • de bloeddoorstroming verbeteren 
 • onrust, angst en pijn verminderen

Vaak wordt massage gecombineerd met andere vormen van complementaire zorg, zoals etherische oliën en muziek

Wanneer massage?

Massage kan worden gegeven bij:

 • pijn
 • misselijkheid
 • slaapproblemen
 • spanning en onrust
 • angst
 • sombere stemming

Wanneer beslist geen massage?

Massage mag niet worden gegeven bij:

 • extreme angst en/of ernstige onrust
 • toename van de klacht tijdens de massage
 • als er op de te masseren plaats sprake is van wonden, infectie, uitzaaingen, trombose, infuus en dergelijke. Of als niet-pijnlijke prikkels als pijnlijk worden ervaren. Dit heet allodynie.

Wanneer oppassen met massage?

Voorzichtigheid is geboden bij:

 • polyneuropathie: een aandoening van de zenuwen in armen en benen
 • lymfoedeem: een opeenhoping van lymfevocht

Overleg met je arts

Heb je kanker (gehad) en overweeg je een massage? Overleg dan altijd eerst met je arts. Vraag ook bij je masseur na of hij voldoende kennis heeft over kanker, zodat hij de massage op een veilige en verantwoorde manier kan geven. 

Onderzoek naar massage bij kanker

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar massage bij kankerpatiënten. Uit het beschikbare onderzoek blijkt dat massage vooral (kortdurende) effecten heeft op pijn, spanning/distress, angst en in mindere mate op misselijkheid en slaapproblemen.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: september 2015

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.