Voorbereiding

Kinderwens bij chemotherapie mannen

Opslaan

Het wordt afgeraden om tijdens en kort na de behandeling met chemotherapie een kind te verwekken. Er is namelijk een kans dat de chemotherapie het ongeboren kind schaadt. U krijgt daarom het advies om tijdens en kort na de behandeling een voorbehoedsmiddel te gebruiken.

Met uw arts kunt u overleggen hoelang u het beste kunt wachten met het verwekken van een kind. Meestal raadt de arts aan om tot minstens 6 maanden na de behandeling een voorbehoedsmiddel te gebruiken. Langer na de behandeling is er geen risico meer dat de chemotherapie het ongeboren kind schaadt.

Onvruchtbaar door chemotherapie

Door chemotherapie kunt u onvruchtbaar worden. De cytostatica kunnen namelijk het aantal spermacellen verminderen, of van invloed zijn op hun vermogen om te bewegen. Bij sommige mannen is dit tijdelijk, andere zijn blijvend onvruchtbaar.

Het risico hierop is afhankelijk van:

  • de soort chemotherapie
  • de totale hoeveelheid chemotherapie die u krijgt (cumulatieve dosis)

De kans op onvruchtbaarheid neemt toe als verschillende soorten chemotherapie gecombineerd worden. Het effect van de chemotherapie op uw vruchtbaarheid kunt u met uw arts bespreken.

Sperma invriezen

Verwacht de arts dat u door de behandeling met chemotherapie onvruchtbaar wordt? Dan kunt u overwegen om uw sperma te laten invriezen. 

Andere mogelijkheden

Als u door de behandeling van kanker onvruchtbaar bent geworden, zijn er een aantal andere manieren om een gezin te stichten: zaadceldonatie, adoptie en pleegzorg.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding, kanker.nl.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)