Vocht vasthouden (oedeem)

Opslaan

Door chemotherapie kun je last krijgen van vochtophoping op plaatsen waar normaal niet of nauwelijks vocht aanwezig is, bijvoorbeeld rond de enkels. Dit heet oedeem.

Je kunt de volgende klachten hebben:

  • minder plassen
  • dikke enkels, voeten en/of benen, handen of armen
  • toename van uw gewicht
  • kortademigheid

Advies

Controleer 1x per week je gewicht.

Neem contact op met je arts als:

  • je gewicht in korte tijd veel toeneemt
  • je kortademig bent

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)