Bijwerkingen

Longklachten

Opslaan

Chemotherapie kan de longen beschadigen en de werking van de longen verminderen.

U kunt last krijgen van:

  • hoesten zonder opgeven van slijm
  • kortademigheid, eerst bij lichamelijke inspanning en later ook in rust
  • snelle ademhaling

Ook kunt u benauwd worden. Benauwdheid is een vervelend en vooral angstig gevoel dat u niet of onvoldoende kunt ademhalen.

Neem contact op met uw arts bij 1 van de volgende klachten:

  • plotseling optredende kortademigheid
  • een gevoel van benauwdheid
  • een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren

U kunt zelf niets doen om deze bijwerking tegen te gaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Koenen, A. (oncologieverpleegkundige), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Gils, I. (oncologieverpleegkundige)