Longklachten

Opslaan

Chemotherapie kan bijwerkingen geven in de longen. Het kan de longen beschadigen en de werking van de longen verminderen.

Je kunt last krijgen van:

  • hoesten zonder opgeven van slijm
  • kortademigheid, eerst bij lichamelijke inspanning en later ook in rust
  • snelle ademhaling

Ook kun je benauwd worden. Benauwdheid is een vervelend en vooral angstig gevoel dat je niet of onvoldoende kunt ademhalen.

Neem contact op met de arts bij 1 van de volgende klachten:

  • plotseling optredende kortademigheid
  • een gevoel van benauwdheid
  • een snelle ademhaling die je niet kunt corrigeren

Je kunt zelf niets doen om deze bijwerking tegen te gaan.

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Gils, I. (oncologieverpleegkundige), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Koenen, A. (oncologieverpleegkundige)