Bijwerkingen

Bijwerkingen van chemotherapie

Opslaan

Chemotherapie heeft niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op gezonde cellen. Vooral gezonde cellen die snel groeien, kunnen reageren op chemotherapie.
Bijvoorbeeld:

 • beenmergcellen die bloed maken
 • haarzakjes
 • slijmvliescellen van de mond
 • slijmvliescellen van het maagdarmstelsel
 • slijmvliescellen van de vagina (vrouwen)

Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen. In de rustperioden van de chemokuur hebben gezonde cellen de tijd om zich te herstellen. De meeste gezonde cellen doen dat. Zo verdwijnen de bijwerkingen weer. Soms gebeurt dat na enkele dagen, soms duurt het langer.
Welke bijwerkingen u kunt hebben, hangt af van:

 • soort chemotherapie
 • dosis
 • combinatie met andere medicijnen en/of behandelingen
 • combinatie met andere soorten chemotherapie
 • manier van toediening
 • duur van de behandeling
 • uw lichamelijke conditie

Het is niet te voorspellen hoe u op chemotherapie reageert. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen merken er minder van. Uw arts of verpleegkundige vertelt welke bijwerkingen u kunt verwachten. Hij adviseert u hoe u hiermee om kunt gaan. 
Het is belangrijk dat u al uw klachten bespreekt met uw arts. Misschien is er een manier of middel om de bijwerkingen tegen te gaan. Soms past de arts de hoeveelheid cytostatica (tijdelijk) aan. Of stelt hij de volgende toediening 1 of 2 weken uit.

Hoeveel last u heeft van de bijwerkingen zegt niets over het resultaat van de behandeling. Heeft u veel last? Dan betekent dit niet automatisch dat de chemotherapie een goed effect heeft op uw ziekte. Merkt u er weinig van? Dan wil dat niet zeggen dat de chemotherapie geen invloed heeft op uw ziekte. 

Voor informatie en adviezen kunt u ook terecht bij:

 • de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist in het ziekenhuis
 • uw huisarts of wijkverpleegkundige
 • patiëntenorganisaties

Veelvoorkomende bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen regelmatig voor:

Minder vaak voorkomende bijwerkingen

Bijwerkingen die minder vaak voorkomen zijn:

Wanneer uw arts waarschuwen

Waarschuw uw arts meteen bij:

 • koorts: temperatuur hoger dan 38,5 °C
 • spontane blauwe plekken, zonder dat u bent gevallen of zich heeft gestoten
 • een wondje dat langer dan een half uur blijft bloeden. Bijvoorbeeld een bloedneus die niet stopt.

Overleg ook welke andere klachten u moet melden. Die klachten hangen af van de soort chemokuur die u krijgt. Overleg met uw arts of verpleegkundigemet wie en hoe u contact op moet nemen.

Waarschuw uw arts als u langer dan 24 uur last heeft van 1 van deze klachten die het dagelijks functioneren ernstig beperken:

 • minder kracht in uw armen en/of benen
 • langer dan 24 uur na de chemokuur veel en lang overgeven
 • langer dan 24 uur diarree
 • langer dan 3 dagen achter elkaar niet kunnen poepen
 • hevige menstruatie
 • bloed in uw ontlasting
 • verschijnselen van bloedarmoede, zoals: vermoeidheid, hartkloppingen en duizeligheid
 • kortademigheid
 • plotselinge huiduitslag
 • pijnlijke plekjes in uw mond en moeite met slikken, waardoor u niet kunt eten of drinken
 • een pijnlijk, branderig gevoel bij het plassen
 • tintelend of verdoofd gevoel in uw vingertoppen of tenen
 • elke andere nieuwe klacht waarvan u denkt dat het komt door uw behandeling

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: december 2016

Dit artikel is geschreven door KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Koenen, A. (oncologieverpleegkundige), Drs. Berenschot, H.W.A. (hematoloog), Dr. Baars, J.W. (medisch oncoloog), Houwer, H. (oncologieverpleegkundige), Gils, I. (oncologieverpleegkundige)