Wat is een autologe stamceltransplantatie?

Opslaan

Bij een autologe stamceltransplantatie krijg je stamcellen uit je eigen bloed of beenmerg. Autoloog betekent ‘van zichzelf’.

Doel van een autologe stamceltransplantatie

Een autologe stamceltransplantatie bij kanker is vaak een onderdeel van een behandeling met intensieve chemotherapie en/of totale lichaamsbestraling.
Bij een intensieve chemotherapie kunnen de stamcellen in het beenmerg kapot gaan. Daarom worden soms vooraf stamcellen afgenomen zodat die na de chemotherapie teruggegeven kunnen worden.

Procedure

Kort samengevat ziet een autologe stamceltransplantatie er als volgt uit:

  1. Mobiliseren van stamcellen
  2. Oogsten van stamcellen 
  3. Voorbehandeling met chemotherapie of bestraling
  4. Toedienen van de stamcellen bij de patiënt

Risico’s

Aan een autologe stamceltransplantatie zijn ook risico’s verbonden. Vooral:

Leeftijdsgrens voor autologe stamceltransplantatie

De leeftijdsgrens voor deze zware behandeling ligt bij 70 jaar. Maar deze leeftijdsgrens is niet heel strikt. Tegenwoordig wordt ook vaak naar de conditie van de patiënt gekeken.

Via een opname of poliklinisch

Er zijn ziekenhuizen waar je wordt opgenomen als je een autologe stamceltransplantatie ondergaat, maar er zijn ook ziekenhuizen die de transplantatie poliklinisch uitvoeren. Een opname is dan niet nodig. Je kunt dezelfde dag nog naar huis.
 

Autologe stamceltransplantatie

Op deze afbeelding is te zien welke stappen worden doorlopen bij autologe stamceltransplantatie (illustratie: KWF).

Over deze pagina

De informatie in de bibliotheek is getoetst door medisch specialisten en andere deskundigen.

Laatste update: oktober 2017

Dit artikel is geschreven door kanker.nl, KWF Kankerbestrijding.

Met medewerking van

Dr. Halkes, C.J.M. (internist), Dr. Klein, S.K. (hematoloog), Dr. Meijer, E. (hematoloog)