Nieuwsberichten over kanker.nl

Heb je naar aanleiding van een nieuwsbericht een vraag of opmerking? Neem dan contact op met communicatieadviseur Marjolijn Swart: mswart@kanker.nl of 06-82599527.


 

12 oktober 2020
Nieuwe gespreksgroep over zingeving
 

Gespreksgroep zingeving

Hoe geef je zin aan je leven als je kanker hebt? Deelnemers hebben aangegeven dat ze behoefte hebben om op kanker.nl over dit onderwerp te praten. Daarom is er een nieuwe gespreksgroep, speciaal over dit onderwerp. Hoe kun je zin geven aan je leven en hoe doen anderen dat? (Ex-)patiënten en naasten kunnen tips en ervaringen delen, maar ook vragen stellen en leren van de ervaringen van anderen.

Bekijk hier de nieuwe gespreksgroep.
 


 

7 oktober 2020
Verklarende woordenlijst borstkanker beschikbaar
 

Woordenlijst borstkanker

Hoe meer patiënten lezen in hun online medisch dossier, hoe minder zij ervan begrijpen. Cutane invasie, fibroadenoom, periareolair zijn normale begrippen in de medische wereld, maar patiënten struikelen er over. Om deze verwarring te voorkomen heeft Stichting kanker.nl samen met borstkankerspecialisten van het Maastricht UMC+ een verklarende woordenlijst borstkanker ontwikkeld. Het woordenboekje bevat 300 termen en is direct in te zien voor de patiënt in MijnMUMC, het online patiëntenportaal van het Maastricht UMC+.

De woordenlijst die uitleg geeft voor borstkankerjargon is een initiatief van oncologisch chirurg Marjolein Smidt van het Maastricht UMC+. Zij merkte dat patiënten op zoek naar antwoorden in hun online dossier soms alleen maar meer vragen kregen. Om patiënten in de portalen van betere en toegankelijker informatie te voorzien, is het idee ontstaan om een verklarende woordenlijst aan te bieden.

SmidtSmidt heeft een duidelijke overtuiging over de rol van toegankelijke informatie voor borstkanker­patiënten.
"Het is goed dat patiënten zelf inzage hebben in hun dossier. Maar de zorginformatie die daar in staat, is onze vaktaal. Het overgrote deel van de patiënten kan daar geen chocola van maken. Daarom heb ik mijn collega’s en Stichting kanker.nl gevraagd om te helpen bij de vertaling voor patiënten. Dat er nu een woordenboek met 300 patiëntvriendelijke termen in ons portaal staat, is een flinke stap in de goede richting. Het liefst zie ik dat deze lijst opgenomen wordt in alle portalen zodat alle borstkankerpatiënten in Nederland de juiste uitleg krijgen. Immers 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt met borstkanker te maken."

Lees hier het hele persbericht.

Download de woordenlijst borstkanker in PDF.
 


 

21 september 2020
Kanker.nl en KWF samen in radiocommercial
 

Als je kanker hebt, wil je alleen de beste informatie. Maar hoe vind je die? Kanker.nl is er voor je. In onze radiocommercial met KWF hoor je meer. De commercial is 2 weken lang te horen op radio 1, 2, 4 en 5.

Radiocommercial
 


 

Augustus 2020
Praatkaart second opinion ontwikkeld
 

Kanker.nl heeft in samenwerking met AMC een praatkaart second opinion ontwikkeld. De kaart is ontwikkeld, omdat uit onderzoek bleek dat de meeste patiënten tijdens het gesprek hun motieven voor de aanvraag van een second opinion niet expliciet verwoordden. Oncologen vroegen wel naar wat patiënten motiveerden, maar vroegen vervolgens weinig door op het antwoord van patiënten. Daardoor bleven de wensen en verwachtingen van patiënten vaak onduidelijk. Deze kaart is een goed hulpmiddel om patiënten te helpen bij een betere voorbereiding op het gesprek door hen vragen mee te geven en tips.

Dr. Marij Hillen van het AMC zegt hierover:
"Kanker.nl heeft ons goed geholpen om de onderzoeksresultaten te vertalen naar toegankelijke ondersteunende informatie. Nu ligt er een praatkaart die praktisch handvaten geeft aan patiënten om hun second-opinion-gesprek voor te bereiden."

Download de praatkaart.

Bestellen voor in uw ziekenhuis kan ook. Mail naar info@kanker.nl.
 


 

Juni 2020
Tekenblokken ter ondersteuning van het gesprek in de spreekkamer

 

Om een kleine bijdrage te leveren aan het gesprek in de spreekkamer, heeft Stichting kanker.nl tekenblokken ontwikkeld op het gebied van urologische oncologie . Er zijn 4 tekenblokken: van de prostaat, de blaas, de penis en de nieren.

Deze tekenblokken zijn in samenwerking met de patiëntenorganisaties nier- en blaaskanker en prostaatkanker ontwikkeld en zijn, net als de informatie op kanker.nl, door artsen gecontroleerd.

Oscar Brouwer

Dr. Oscar Brouwer, uroloog bij het AVL, neemt het tekenblok peniskanker in ontvangst.

Bijbestellen voor in uw ziekenhuis? Mail naar info@kanker.nl.
 


 

14 mei 2020
Primaire tumor onbekend – goede informatie is hard nodig

 

Patiënten bij wie de primaire tumor onbekend is, hebben vaak te maken met veel onzekerheid. Goede voorlichtingsinformatie kan daarbij helpen. Dat blijkt uit het rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat op 14 mei 2020 verscheen. Stichting kanker.nl heeft  de informatie voor deze patiënten vernieuwd en uitgebreid, in samenwerking met inhoudsdeskundigen en de patiëntenorganisatie Missie Tumor Onbekend. Dr. ing. Caroline Loef is post-doc onderzoeker bij IKNL en heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Caroline Loef

“Begrijpelijke en eenduidige informatie over de diagnose PTO is enorm belangrijk voor deze groep patiënten”, zegt Loef.

Informatiekaartjes voor in de ziekenhuizen
Een andere conclusie van het IKNL-rapport is dat er geen folders over PTO beschikbaar zijn in de ziekenhuizen. Daarom heeft Stichting kanker.nl gerichte verwijskaartjes ontwikkeld en verspreid over ziekenhuizen. Zo kunnen zorgverleners hun patiënten snel naar betrouwbare informatie op kanker.nl/pto verwijzen.
 


 

April 2020
Kankerorganisaties roepen op om reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan in tijden van corona

 

Het aantal kankerdiagnoses daalt, zo blijkt uit de gegevens van het IKNL. Mensen blijven weg uit het ziekenhuis en bij de huisarts. Ze zijn bang om besmet te raken met het coronavirus of denken dat de zorg overbelast is. Daarom roepen verschillende kankerorganisaties op om je te blijven melden met klachten. Want de zorg voor mensen met kanker gaat gewoon door. Kijk voor meer informatie over het coronavirus en kanker op kanker.nl/corona.

Corona
 


 

Februari 2020
Unieke samenwerking levert eenduidige informatie over schildklierkanker op

 

De informatie op kanker.nl/schildklierkanker en www.schildklier.nl is vernieuwd en uitgebreid. Het brede informatieaanbod is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Stichting kanker.nl, de werkgroep Schildklierkanker van Schildklier Organisatie Nederland (SON), de multidisciplinaire beroepsgroep DTCG (Dutch Thyroid Cancer Group) en IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Een samenvatting van de informatie komt ook op zeldzamekankers.nl, de website van Platform Zeldzame Kankers (onderdeel van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties), waar de werkgroep Schildklierkanker van SON zich vorig jaar bij heeft aangesloten.

Dr. Vriens

Dr. Dennis Vriens van het LUMC heeft meegewerkt aan de informatie en zegt hierover:
"De samenwerking tussen SON, kanker.nl, IKNL en DTCG is van meerwaarde voor de patiënt. Het levert betrouwbare informatie op voor alle schildklierkankerpatiënten."
 


 

Januari 2020
DNA-dossier live
 

Stichting kanker.nl heeft informatie ontwikkeld om DNA-onderzoek bij kanker uit te leggen aan een breed publiek. Zo zijn patiënten goed voorbereid op het gesprek met hun arts. De informatie is tot stand gekomen op basis van een subsidie van ZonMw, in het kader van het programma Personalised Medicine. KWF Kankerbestrijding en Zilveren Kruis hebben het project medegefinancierd. Kijk voor meer informatie over dna-onderzoek bij mensen met kanker op kanker.nl/dna-onderzoek. Bekijk ook de infographic: zo gaat DNA-onderzoek.

DNA-onderzoek