Stichting Pijn bij Kanker

Wie zijn we?

Als onafhankelijke stichting neemt de Stichting Pijn bij Kanker een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord. Enerzijds waar het gaat om de fysieke pijn van de patiënt. Anderzijds ook om de emotionele pijnbeleving van de patiënt, alsmede zijn of haar omgeving. 

De missie is helder: minder pijn bij kanker! Dáár staat de stichting voor. Minder pijn bij kanker door het, waar mogelijk in dialoog, informeren van patiënten en hun directe omgeving over het onderwerp pijn bij kanker en het delen van professionele kennis en oplossingen met behandelaars.

Voor wie zijn we er?

De doelgroepen van de stichting bestaan uit patiënten met pijn bij kanker, zijn of haar omgeving en behandelaars.

Wat bieden we?

Het doel van de stichting is het verbeteren van pijnbestrijding door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten, zodat patiënten met pijn bij kanker:
  • een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen
  • zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn
  • een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn

Dit wil de stichting bereiken door zich te richten op:
  • communicatie (tussen patiënt en behandelaar en behandelaars onderling)
  • educatie (verbetering van opleiding en voorlichting behandelaars) 
  • ondersteuning en palliatie (ontwikkeling van hulp voor patiënten en hun naasten)

Meer informatie

Contactpersoon: Dyonne Bliek, info@stichtingpijnbijkanker.nl