Pijn bij kanker

Header Pijn bij Kanker
Dossier Pijn
Discussiegroep Pijn
Blogs Pijn
Lotgenoten
pijndeskundigen
Stel vragen aan specialisten en praat met lotgenoten

Pijn bij kanker

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Ruim de helft van de patiënten met kanker heeft met pijn te maken.

De mate van pijn verschilt per persoon en per ziektefase. Matige tot ernstige pijn komt voor bij 30-40% van de patiënten met kanker ten tijde van de diagnose, bij 40-70% van de patiënten tijdens de behandeling en bij 70-90% in een vergevorderd of terminaal stadium. In meer dan de helft van de gevallen is er sprake van meer soorten pijn.

Veel mensen lopen langer rond met pijn dan nodig is. Helaas wordt pijn niet altijd adequaat behandeld. Dit komt omdat pijnklachten onvoldoende worden besproken tussen arts en  patiënt. De patiënt zelf denkt dat pijn erbij hoort en wil niet klagen.


Er zijn veel misverstanden over het gebruik van pijnstillende middelen

Hoe het echt zit, lees je hier:

  • Morfine werkt verslavend
Fabel: Als u morfine als pijnstiller gebruikt, is de kans op verslaving zeer klein.
Verslaving kan wel ontstaan als iemand zonder pijn morfine gebruikt.
Lees meer over behandeling met pijnstillers

  • Opioïden werken levensverkortend
Fabel: De veronderstelling dat opioïden levens verkortend werken, is niet juist. Het is een misverstand dat opioïden alleen worden gegeven in het eindstadium van kanker. Opioïden worden niet voorgeschreven om de dood te bespoedigen. Opioïden worden ook gebruikt door patiënten met langdurige, chronische ziekten zoals reuma. Opioïden worden soms dus jaren achtereen als pijnstiller worden voorgeschreven. Ook kunnen opioïden tijdelijk worden gegeven en daarna worden afgebouwd, zoals na een operatie.

Lees meer over opioïden

  • Van opioïden word ik suf
Feit: Sufheid kan een bijwerking zijn tijdens de eerste dagen van de behandeling met opioïden. Of na verhoging van de dosis opioïden. Maar dat hoeft niet. Meestal verdwijnt de sufheid na een paar dagen. Blijft u suf, neem dan contact op met uw behandelend arts

Lees meer over behandeling met pijnstillers

  • Opioïden hebben veel bijwerkingen
Feit: De belangrijkste bijwerkingen zijn: sufheid, verstopping (obstipatie), misselijkheid, duizeligheid en verwardheid. Deze bijwerkingen kunnen optreden, maar dat hoeft helemaal niet. De meeste bijwerkingen gaan na enkele dagen tot weken vanzelf over als u gewend bent geraakt aan morfine.


Heb jij ook vragen over pijn?

Dan kan je terecht in de discussiegroep en je vraag stellen aan de pijnverpleegkundigen uit het Reinier de Graafziekenhuis of bel met de Kanker.nl Infolijn op 0800-0226622 (gratis, van maandag t/m vrijdag 12.00-17.00 uur).
Manon quote
Pijndeskundige Manon 
(Reinier de Graaf Gasthuis, Delft):
"Blijf niet rondlopen met pijn. Bespreek uw klachten met uw arts en probeer samen te zoeken naar comfort en kwaliteit."
Op kanker.nl kun je in gesprek gaan met lotgenoten en vragen stellen
Afzenders kanker.nl