Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. Op basis van cijfers uit de landelijke Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en samen met zorgprofessionals rapporteren we de cijfers, doen we onderzoek, faciliteren we regionale samenwerking en ondersteunen we kwaliteitsverbetering om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Met KWF Kankerbestrijding en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten.

Registreren

Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis leggen patiëntengegevens vast in een medisch dossier. Elk ziekenhuis heeft met IKNL afgesproken dat bevoegde medewerkers, de datamanagers, die dossiers mogen inkijken. De gegevens die van belang zijn, verzamelen zij vervolgens in de NKR, maar alleen met toestemming van de patiënt. Alleen bevoegde medewerkers van IKNL hebben toegang tot de NKR. Zij kunnen in de databank zien wie u bent, maar mogen daar vanwege hun geheimhoudingsplicht met niemand over praten.

Onderzoeken

Artsen en onderzoekers hebben zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker, om te werken aan betere manieren om kanker te voorkomen, vroeger te ontdekken en te genezen. Dat lukt ook: mede door deze gegevens zijn in de loop der jaren behandelingen effectiever geworden en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten. Gegevens uit de NKR worden anoniem verstrekt. Onderzoekers weten dus niet van welke patiënten deze gegevens afkomstig zijn. Zij moeten die gegevens ook eerst aanvragen.

Rapporteren

Elk jaar maakt IKNL algemene overzichten van de verzamelde gegevens. Iedereen kan deze anonieme overzichten bekijken op www.cijfersoverkanker.nl.
De gegevens uit de NKR worden niet alleen gebruikt voor onderzoek en wetenschap maar ook gerapporteerd aan de politiek en de zorg (ziekenhuizen/zorginstellingen, beroepsbeoefenaren en patiënten). Hiermee kunnen ziekenhuizen hun prestaties vergelijken met die van andere instellingen. De informatie is ook nodig om samenwerking in de oncologische zorg mogelijk te maken.

Verbeteren

Uit de onderzoeken en vergelijkingen volgen verbeteracties. Elke verbetering vraagt om een verandering. IKNL helpt die verandering vorm te geven en in te voeren. We ontwikkelen daarvoor producten en diensten die het werk van professionals vergemakkelijken. Het effect van alle verbeteracties wordt weer geëvalueerd in de NKR.

Meer informatie

Website: www.iknl.nl

Bezoekadres vergadercentrum
Godebaldkwartier 419 ingang Janssoenborch
3511 DT Utrecht
e-mail: u.vergadercentrum@iknl.nl

Postadres
Postbus 19079
3501 DB Utrecht
088 2346000
info@iknl.nl