Integraal Kankercentrum Nederland

Integraal Kankercentrum Nederland

Kennis van IKNL dichterbij patiënt via kanker.nl

Kanker.nl en IKNL ondertekenen samenwerking

Donderdag, 16 maart 2017- Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Stichting kanker.nl hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze stap is een formele bevestiging van de waarde die IKNL hecht aan betrouwbare informatie over kanker voor (ex-)patiënten en hun naasten. Stichting kanker.nl werkt samen met IKNL om de patiënt en de zorgprofessional met elkaar in gesprek te laten gaan om samen beslissingen te nemen tijdens het ziekteproces.

Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) als belangrijkste basis, deelt IKNL haar kennis met onder meer ziekenhuizen, medische professionals, politiek en wetenschap. Ook wil IKNL dat betrouwbare informatie over kanker eenvoudig beschikbaar is voor patiënten. Om deze kennis daadwerkelijk bij de patiënt te krijgen, is gekozen om nauw samen te werken met kanker.nl .

Bestuursvoorzitter Peter Huijgens van IKNL: ‘Met de samenwerking met kanker.nl vertalen we gegevens uit de NKR en onderzoek naar informatie specifiek gericht op patiënten. We brengen onze kennis nu dus rechtstreeks dáár waar de patiënten zijn.’ IKNL gaat zich ook inzetten voor de bekendheid van kanker.nl in de ziekenhuizen. Want naast de specialist als informatiebron, gebruikt de patiënt het internet als bron.

Nelke Manders: ‘Voor een jonge organisatie binnen de kankerbestrijding is de samenwerking met een ervaren kennisinstituut als IKNL een belangrijke stap in de doorontwikkeling van patiënten informatie. Het netwerk van IKNL helpt ons om kanker.nl door zorgprofessionals in gebruik te laten nemen. Hiermee dient de samenwerking het gezamenlijke doel om het gesprek tussen de patiënt en zorgprofessional te verbeteren.’

Over IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland is een kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. Als onafhankelijk instituut biedt IKNL actief ondersteuning bij het verbeteren van de oncologische en palliatieve zorg. Op basis van cijfers uit de landelijke Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en samen met zorgprofessionals rapporteren we de cijfers, doen we onderzoek, faciliteren we regionale samenwerking en ondersteunen we kwaliteitsverbetering om de oncologische en palliatieve zorg in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. Met KWF Kankerbestrijding en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) richt IKNL zich via www.kanker.nl ook op patiënten.

Registreren
Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis leggen patiëntengegevens vast in een medisch dossier. Elk ziekenhuis heeft met IKNL afgesproken dat bevoegde medewerkers, de datamanagers, die dossiers mogen inkijken. De gegevens die van belang zijn, verzamelen zij vervolgens in de NKR, maar alleen met toestemming van de patiënt. Alleen bevoegde medewerkers van IKNL hebben toegang tot de NKR. Zij kunnen in de databank zien wie u bent, maar mogen daar vanwege hun geheimhoudingsplicht met niemand over praten.

Onderzoeken
Artsen en onderzoekers hebben zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker, om te werken aan betere manieren om kanker te voorkomen, vroeger te ontdekken en te genezen. Dat lukt ook: mede door deze gegevens zijn in de loop der jaren behandelingen effectiever geworden en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten. Gegevens uit de NKR worden anoniem verstrekt. Onderzoekers weten dus niet van welke patiënten deze gegevens afkomstig zijn. Zij moeten die gegevens ook eerst aanvragen.

Rapporteren
Elk jaar maakt IKNL algemene overzichten van de verzamelde gegevens. Iedereen kan deze anonieme overzichten bekijken op www.cijfersoverkanker.nl.
De gegevens uit de NKR worden niet alleen gebruikt voor onderzoek en wetenschap maar ook gerapporteerd aan de politiek en de zorg (ziekenhuizen/zorginstellingen, beroepsbeoefenaren en patiënten). Hiermee kunnen ziekenhuizen hun prestaties vergelijken met die van andere instellingen. De informatie is ook nodig om samenwerking in de oncologische zorg mogelijk te maken.

Verbeteren
Uit de onderzoeken en vergelijkingen volgen verbeteracties. Elke verbetering vraagt om een verandering. IKNL helpt die verandering vorm te geven en in te voeren. We ontwikkelen daarvoor producten en diensten die het werk van professionals vergemakkelijken. Het effect van alle verbeteracties wordt weer geëvalueerd in de NKR.

Meer informatie
Website: www.iknl.nl