Contactgroep GIST Nederland-België

Alle informatie staat nu op de pagina van Stichting Patiëntenplatform Sarcomen

Stichting Patiëntenplatform Sarcomen richt zich op Nederlandstalige (ex)patiënten met een sarcoom of andere zeldzame tumoren die ook door een in sarcomen gespecialiseerd multidisciplinair artsenteam behandeld moeten worden. We richten ons op patiënten (en hun naasten) in Nederland en in België, maar ook ver daarbuiten!

Stichting Patientenplatform Sarcomen